Mobilni in telematski sistemi

Visokošolski učitelji: Bešter Janez
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64271Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Značilnosti mobilnih sistemov (spekter, radijski kanal, celična omrežja, upravljanje radijskih virov in mobilnosti, prehajanje in gostovanje, signalizacija, zaščita in varnost). Razvoj komercialnih mobilnih omrežij v smeri proti 4G (standardizacija, govorna in podatkovna omrežja, storitve in tehnologije, protokoli, GSM, GPRS, UMTS). Brezžična in mobilna podatkovna omrežja (Mobile IP, Wi-Fi, Wi-Max, DVB-H). Osebna omrežja (DECT, Bluetooth, ZigBee, UWB). Konvergenca mobilnih in fiksnih omrežij. Sistemi identifikacije (RFID, NFC). Telematika in telematski sistemi (storitve, komunikacija, lokacija in procesiranje, integracija informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij v promet in vozila, inteligentni transportni sistemi).

Cilji in kompetence:

Pregled in razumevanje značilnosti, temeljev delovanja ter razvoja mobilnih ter telematskih sistemov in storitev. Ker je predmet izbirni in ga lahko vpišejo tudi študenti drugih smeri, se ne bo naslanjal na specifična telekomunikacijska znanja.

Predvideni študijski rezultati:

Poudarek bo na razumevanju principov ter osvojitvi temeljnih znanj o mobilnih in telematskih tehnologijah.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje.
 • Pisni izpit tipa "multiple answer questions".
 • Ustni izpit v obliki izčrpnega pogovora o snovi.

Gradiva

 1. Stallings, W., Wireless Communications and Networks, 2nd Ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005
 2. Heine, G., GSM Networks: Protocols, Terminology, and Implementation, Artech House, Boston, 1999
 3. Kaaranen, H., et al., UMTS Networks: Architecture, Mobility, and Services, John Wiley & Sons, Chichester, 2005
 4. Wisley, D., et al., IP for 3G: Networking Technologies for Mobile Communications, John Wiley & Sons, Chichester, 2002
 5. Sauter, M., Communication Systems for the Mobile Information Society, John Wiley & Sons, Chichester, 2006
 6. Bishop, R., Intelligent Vehicle Technology And Trends, Artech House, Boston, 2005
 7. Goel, A., Fleet Telematics, Springer, New York, 2007