Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov (FRI)

Visokošolski učitelji: Mraz Miha
Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: poletni, poletni
Koda predmeta: 63262Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Zanesljivost rač.sistemov

 • Osnovni pojmi (napaka, odpoved, redundanca, MTBF, MTTR, MTTF, degradirano delovanje, nedelujoče stanje sistema, itd.)
 • Matematično teoretične osnove zanesljivosti
 • Modeliranje zanesljivosti
 • Zanesljivost elektronskih komponent – pregled standardov
 • Zanesljivost programske opreme
 • Osnove sistemske zanesljivosti
 • Diagnostika v računalniških sistemih
 • Pregled konkretnih metod za določevanje zanesljivosti (FMEA, FTA, itd.)
 • Pregled programskih orodij za določevanje zanesljivosti

Zmogljivost rač.sistemov

 • Metrike za ocenjevanje zmogljivosti
 • Bremena v računalniških sistemih
 • Metode za ocenjevanje zmogljivosti (analitični, simulacijski ali meritveni pristop)
 • Monitorji
 • Koncepti določanja zmogljivosti: meritve, simulacije, analitični pristop
 • Postopki za pohitritev programske opreme
 • Pomnilniške hierarhije
 • Zmogljivost računalniških omrežij

Vaje:

Namen vaj pri navedenem predmetu je predvsem v predstavitvi uporabe zgoraj navedenih metod in pristopov na praktičnih primerih iz realnega sveta. V ta namen se bodo uporabljala na vajah ustrezna programska orodja (npr. Relex, Reliability Workbench itd.).

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne metode in pristope na področjih računalniške zanesljivosti in zmogljivosti. Obe sta ključni za uspešnost delovanja kakršnegakoli računalniškega sistema. Predmet naj bi študentom podal tako teoretične osnove in metode obeh področij, kot tudi skušal čimbolje predstaviti uporabo teoretičnih osnov in metod na konkretnih problemih načrtovanja in vzdževanja računalniških sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje teoretičnih in metodoloških znanj področij zanesljivosti in zmogljivosti.
 • Razumevanje pomena obeh področij.
 • Poznavanje uporabe metodoloških znanj v praksi.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja bodo potekala ustno, vaje v obliki projektnega dela na konkretnih aplikativnih zgledih.

Gradiva

 1. M. L Shooman: Reliability of computer systems and networks, J. Wiley & Sons, New York 2002
 2. N. Zimic, M. Mraz: Temelji zmogljivosti računalniških sistemov, Fakulteta za rač. in informatiko, Ljubljana, 2006