Studijska in snemalna tehnika

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni, zimski
Koda predmeta: 64196Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Video signali:

 • zgodovina razvoja različnih tehnologij beleženja slike in gibljive slike,
 • formati slik (SD in HD) in pikslov, formati svetlobnih tipal,
 • lastnosti in pomanjkljivosti svetlobnih tipal (resolucija, bitna globina, dinamičen razpon, svetlobna občutljivost, šum, časovna resolucija, bayer vzorec, barvna interpolacija, antialiasing, demosaicing),
 • razlike med analogno in digitalno tehnologijo beleženja slike, negativ/pozitiv proces,
 • pomnilniški mediji in formati za arhiviranje slike in zvoka (prednosti in slabosti),
 • koncept mešanja video signalov pri linearnih in nelinearnih sistemih (maskirni signal, video mešalna miza, nelinearna montaža),
 • televizijska kamera (lastnosti, sestavni deli, funkcionalnost, goriščna razdalja, fokus, tehnike snemanja) osvetlitev, zaslonka, zaklop, EV, svetlomer, globinska ostrina, napake leč,
 • luč, svetlobni efekti, barvna temperatura, izvori svetlobe in njihov barvni spekter, filtri in njihova uporaba, bliskovni pribor,
 • osvetljevanje subjekta in objekta, število in tip luči, dosvetljevanje, odbojniki, merjenje luči proti izvoru svetlobe, usklajevanje več izvorov svetlobe.

Audio signali:

 • delovanje mikrofona, tipi in nameni mikrofonov
 • oprema za snemanje in predvajanje zvoka
 • urejanje zvočnega zapisa
 • mešalna in kontrolna oprema
 • efekti
 • pristopi k snemanju zvoka

Akustika:

 • princip delovanja studia (naprave in viri v studiu, način mešanje videa in avdia,
 • naprave za arhiviranje slike in zvoka
 • moduli za oddajanje signalov (radiodifuzijski, oddajanje v splet).

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študente seznaniti z zgradbo, delovanjem, možnostmi in omejitvami naprav v avdio-video produkciji. Na predavanjih bodo študentje spoznali osnovne lastnosti naprav v AV produkciji ter tudi teorijo snemalnih tehnik. Seznanili se bodo z različnimi vrstami AV produkcije ter postopki in konfiguracijami studijske tehnike. Študentje se bodo srečali tudi z osnovami akustike oz. zvoka za video. Na laboratorijskih vajah se bodo seznanili s praktično uporabo tehnike in pristopov. Laboratorijske vaje se izvajajo tudi v sodelovanju s produkcijskimi hišami.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje delovanja naprav studijske in snemalne tehnike s stališča načina zajema vsebin (avdio in video signalov), povezljivosti z drugimi napravami, sistemov za mešanje signalov ter uporabljenih formatov. Načini shranjevanja vsebin ter oddajanja v eter po različnih prenosnih poteh. Obvladanje osnov akustike prostora v praksi.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja
 • praktični prikaz z opremo
 • delo v parih in skupinah z opremo, delo na terenu

Gradiva

 1. Alec Nissbet, The Sound Studio, Focal Press, 2000 reprinted, 0-240-51395-9
 2. Michael Robin, Michel Poulin, McGraw-Hill, 2000, 0-07-135581-2
 3. John Watkinson, The MPEG handbook: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Part10/H.264/AVC included., second edition 2004, Focal Press, 0-240-80578 X
 4. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija