Varnost komunikacij in zaščita vsebin

Visokošolski učitelji: Tomažič Sašo
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64198Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Celovitost podatkov in osnovni vidiki varnosti: tajnost, avtentičnost, pristnost, neovrgljivost in razpoložljivost. Vrste šifrirnih postopkov in razvrstitev šifrirnih algoritmov: pretočni, blokovni, simetrični, asimetrični. Osnove simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s primeri uporabe v praksi. Pregled asimetričnih šifrirnih algoritmov (RSA, ElGamal, DH) na primerih praktične uporabe. Digitalni podpis informacijskih vsebin in osnove delovanja zgoščevalnih algoritmov. Upravljanje s šifrirnimi ključi, digitalni certifikati in infrastruktura javnih ključev. Varnost komunikacij na Internetu s pregledom mehanizmov varovanja po slojih (IPSec, SSL, varna pošta). Principi delovanja varnostnih naprav: usmerjevalniki, požarni zidovi in varovanje na nivoju vsebin. Varno elektronsko poslovanje. Varnost komunikacij v radijskih sistemih na praktičnih primerih GSM, UMTS, WLAN. Varnostna politika in upravljanje varnosti v multimedijskih sistemih. Mehanizmi avtorske zaščite in sistemi upravljanja avtorske zaščite multimedijskih vsebin (DRM, CA, TP, Watermarking).

Cilji in kompetence:

Razumevanje temeljnih principov varovanja informacij v multimedijskih sistemih. Pridobitev temeljnih znanj o varnostnih mehanizmih in praktičnih znanj o varnostnih protokolih, ki se uporabljajo na Internetu in v mobilnih radijskih omrežjih. Razumevanje principov tehnične zaščite avtorskih pravic multimedijskih vsebin.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih principov varovanja informacij in poznavanje najpomembnejših šifrirnih algoritmov in varnostnih protokolov v multimedijskih sistemih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje in individualno delo.

Gradiva

  1. B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1996
  2. M. Y. Rhee, Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols, John Wiley & Sons, 2003
  3. G. J. Simmons: Contemporary Cryptology, IEEE Press, 1991.
  4. B. Furth, D. Kirovski: Multimedia Security Handbook, CRC Press, 2004
  5. W. Zeng, H.Yu, C. Lin: Multimedia Security Technologies for Digital
  6. Rights Management, Academic Press, 2006Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija