Montaža in postprodukcija

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64199Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Video montaža:

 • Video in avdio kodeki (pri zajemu, za video montažo, za objavo, hranjenje)
 • razlike med programi za nelinearno montažo
 • tipi medijev posnetih vsebin (kasete, kartice, diski, blu-ray)
 • priprava delovnega okolja (glede na posnet material, končni izdelek)
 • uvoz/zajem vsebin (video, avdio, slike, grafike)
 • spoznavanje in uporaba orodij (blade, ripple, roll, slip, slide,...)
 • spoznavanje in uporaba efektov in filtrov (na prehodih, sekvencah, clipih)
 • uporaba nivojev in mask
 • urejanje avdia za video
 • spoji, Phi efekt, organizacija časa
 • finalizacija izdelkov
 • izvoz izdelkov in hranjenje
 • transkodiranje vsebin (glede na namen)
 • objava/predvajanje izdelka

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študente seznaniti s postprodukcijo avdio-video vsebin. Študentje bodo na predavanjih spoznali postopek od prejetja gradiva (na različnih medijih) vse do objave obdelanega videa. Spoznali bodo različne tipe medijev, ustvarjanje delovnega okolja v programih za postprodukcijo, zajem in prenos posnetega materiala, obdelava vsebin, priprava končnega izdelka, izvoz izdelka, ter objava in hranjenje izdelka. Večji poudarek bo na spoznavanju video montažnih programov na različnih platformah (MAC, Windows, Linux), ter na praktični uporabi le-teh. Seznanili se bodo z razlikami med linearno in nelinearno produkcijo, ter obdelavo zvoka za video. Na laboratorijskih vajah se bodo študentje seznanili z uporabo montažnih programov za video in avdio ter osvojili osnovne tehnike postprodukcije. Laboratorijske vaje se izvajajo tudi v sodelovanju s produkcijskimi hišami ter z Apple Regionalnim Training Centrom (RTC) in Apple Authorized Training Center for Education (AATCe)

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje video montaže s poudarkom na nelinearni montaži, pomena formatov in kodekov, razumevanje vrstnega reda, Phi efekta, uporabe različnih orodij, uporabe filtrov in efektov. Pristopi k finalizaciji izdelkov glede na namen in namembnost, izbira končnega formata ter video in avdio kodeka, hranjenje in objava izdelkov. Razumevanje osnov organizacije prostora in časa v NLE (Non Linear Editing - Nelinearne montaže).

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, praktični prikaz na računalnikih z ustrezno programsko opremo in delo v parih in skupinah.

Gradiva

 1. Weynand, D. Final Cut Pro 7, Professional Video Editing. Peachpit Press, 2010
 2. Gary, B. Compressor 3.5. Peachpit Press, 2010
 3. Villain, D. Montaža. Slovenska kinoteka, 2000
 4. Adobe Creative Team. Adobe Premiere Pro CS5: Classroom in a Book. Adobe Press, 2010
 5. Austerberry D., The technology of video and audio streaming, Focal Press, 2005Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija