Terminalske naprave in uporabniški vmesniki

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64270MOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 1. Komunikacija med človekom in strojem: predstavitev področja in zgodovinski pregled.
 2. Človeška zaznava in obdelava informacij: čutila, spomin, razmišljanje, emocije, ergonomija.
 3. Lastnosti terminalne opreme: vhodno-izhodne naprave, povezljivost, zgradba, funkcionalnost.
 4. Delovanje terminalske opreme: vhodne tehnologije in pripadajoče tehnike, senzorji in biometrika, vizualni vmesniki, zvočni vmesniki, haptični vmesniki, multimedijski vmesniki, vgrajeni sistemi, mobilne naprave.
 5. Načrtovanje interakcije človek-stroj: vizualna interakcija, govorna interakcija, večmodalna in mobilna interakcija, interakcija in splet, virtualna okolja.
 6. Načrtovanje, razvoj in ovrednotenje uporabniških vmesnikov z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.
 7. Specifični uporabniški vmesniki in načini interakcije: medicina, vozila in letala, igre, starejši uporabniki, slepi in slabovidni.

Cilji in kompetence:

Študenti bodo spoznali tehnološke razlike in specifičnosti sodobnih terminalnih naprav in bodo sposobni načrtati, razviti in ovrednotiti učinkovit in uporabniku prilagojen uporabniški vmesnik.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje lastnosti in omejitev terminalne opreme, problemov pri načrtovanju uporabniških vmesnikov ter problemov pri interakciji med človekom in strojem. Razumevanje osnovnih postopkov in zahtev pri načrtovanju terminalne opreme, uporabniških vmesnikov in prilagodljivih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, laboratorijske vaje in izdelava samostojnega projekta pod mentorstvom asistenta.

Gradiva

 1. Russell Beale, Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd: Human-computer Interaction, Prentice Hall, (February 1997), 1997, ASIN 0134372115
 2. Serengul Smith-Atakan: Human-Computer Interaction, Middlesex University Press, 2006, ISBN-13: 978-184480454-2
 3. Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, Edited by Julie A.Jacko, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2012, ISBN 978-1-4398-2943-1.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedija