Multimedijske vsebine FRI

Visokošolski učitelji: Bovcon Narvika
Koda predmeta: 63288Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Uvod in motivacija za uporabo multimedijskih vsebin. Prednosti multimedijskih vsebin v digitalni obliki. Specifične zahteve strojne in programske opreme za delo z digitalnimi multimedijskimi vsebinami. Izgubno/brezizgubno kodiranje vsebin z uporabo na posameznih multimedijskih vsebinah. Pregled aktualnih standardov s primeri iz družine MPEG za zapis in prenos digitalnih multimedijskih vsebin. Tekst kot multimedijska vsebina: kreiranje, uporaba, orodja za delo s tekstom kot multimedijsko vsebino. Grafika in slike: kreiranje, zajem in uporaba, primerjava vektorske in bitne grafike. Formati zapisa. Zvok: kreiranje, zajem, obdelava in uporaba. Formati zapisa in distribuiranje. Video: zajem in digitalizacija video signala, urejanje video posnetkov, orodja za delo z video vsebinami. Formati zapisa digitalnega videa in distribucija. Osnovni koncepti dela z animacijami z osnovami interaktivnosti. Združevanje posameznih multimedijskih vsebin v končni multimedijski izdelek z dodanimi elementi interaktivnosti. Pomen, metode in pristopi učinkovitega shranjevanja in iskanja shranjenih vsebin z uporabo nizko in visokonivojskih metapodatkov. Osnove semantike za zapis metapodatkov. Postopek razvoja multimedijskega izdelka od razvojnega načrta, oblikovanja izdelka do produkcije izdelka. Potrebna dokumentacija za izdelavo multimedijskega izdelka. Zaščita dostopa do vsebin. Poznavanje različnih pravic dostopa do vsebin.

Cilji in kompetence:

Seznanjanje s celostnim naborom multimedijskih vsebin, kamor so zajeti tekst, grafika, slike, video, zvok in animacija. Cilj predmeta je razumevanje konceptov potrebnih za obvladovanje uporabe standardnih programskih orodij za kreiranje, urejanje, integracijo in distribucijo digitalnih multimedijskih vsebin.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje tipov in strukture digitalnih multimedijskih vsebin ter formatov zapisa multimedijskih vsebin v datoteke s primeri iz družine standardov MPEG. Poznavanje temeljnih konceptov in področij kreiranja, urejanja in uporabe posameznih multimedijskih vsebin. Poznavanje orodij za kreiranje in urejanje multimedijskih vsebin. Poznavanje konceptov in postopkov integracije multimedijskih vsebin v končni izdelek. Poznavanje osnov distribucije digitalnih multimedijskih vsebin z znanji o zaščito in pravicami uporabe vsebin. Osnovno znanje semantike. Načini za učinkovito shranjevanje in iskanje vsebin z metapodatki.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami in praktičnimi rešitvami, ter laboratorijske vaje, kjer rešuje zadane probleme.

T.M. Savage, K.E. Vogel, An Introduction to Digital Multimedia, 2008, Jones & Bartlett Publishers

A.M.Spalter, The computer in the visual arts, 1999, Addison Wesley Longman, Inc.

Gradiva

    T.M. Savage, K.E. Vogel, An Introduction to Digital Multimedia, 2008, Jones & Bartlett Publishers A.M.Spalter, The computer in the visual arts, 1999, Addison Wesley Longman, Inc.