Predstavitev

Interdisciplinarni univerzitetni prvostopenjski študijski program Multimedija (študijski program izvajata Fakulteta za elektrotehniko, ki je koordinatorica izvajanja in Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Trajanje študijskega programa: 3 leta.
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 180.
Študijski program nima smeri.
Študijski program nima predvidenih modulov.

Strokovni naslov diplomanta / diplomantke:
diplomirani inženir multimedije (UN) / diplomirana inženirka multimedije (UN)
Okrajšava naslova je v obeh primerih dipl. inž. mm. (UN).
 

Več informacij o študijskem programu najdete TU.

Temeljni cilji programa so:

 • zagotoviti kakovostno znanje s področij ki jih obsega multimedija,
 • podati odlične temelje za študij na 2. stopnji študija multimedije ali sorodnih strok,
 • omogočiti dobro zaposljivost diplomantov in učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi,
 • vzgojiti inovativne kadre za nove industrije z novimi načini financiranja ter omogočiti samostojno sledenje najnovejšim dosežkom,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe,
 • podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • povečati delež vpisa deklet v primerjavi z drugimi tehniškimi študiji.

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških, kakor tudi z netehniških področij.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2022/2023

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2021/2022

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2020/2021

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2019/2020

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Multimedija 2016/2017