Multimedija - Predmetnik

1. letnik
 Multimedija
2. letnik
 Multimedija
3. letnik
 Multimedija

Učni načrti interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija

IZBIRNI PREDMETI

 

Skupno število kreditnih točk izbirnih predmetov, ki jih študent izbere v drugem in tretjem letniku študijskega programa Multimedija, je 18, pri čemer mora veljati:

  1. vsota kreditnih točk izbranih predmetov s spiska ponujenih izbirnih predmetov študijskega programa MM mora biti vsaj 6 kreditnih točk,
  2. vsoti kreditnih točk izbranih predmetov FE in kreditnih točk izbranih predmetov FRI se ne smeta razlikovati za več kot 6 kreditnih točk.

*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.