Multimedija - 1. letnik - Multimedija

Koda predmeta1. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 1. semester 
64190Uvod v multimedijske sistemeOST45030751806SLO
63277Programiranje 1OST45030751806SLO
64191Karierna komunikacijaOSP45300751505SLO
64114Komunikacijski sistemiOST451530902107SLO
63202Osnove matematične analizeOSP451515751806SLO
 Skupaj 1. semester      30 
 2. semester 
63288Multimedijske vsebine FRIOSP45030751806SLO
64192Tehnološke osnove multimedijeOST451515752107SLO
63278Programiranje 2 (FRI)OST45030751806SLO
64122Informacijski sistemiOST45015601505SLO/ANG
63207Linearna algebraOSP45030751806SLO
 Skupaj 2. semester      30 
 Skupaj 1. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija

IZBIRNI PREDMETI

 

Skupno število kreditnih točk izbirnih predmetov, ki jih študent izbere v drugem in tretjem letniku študijskega programa Multimedija, je 18, pri čemer mora veljati:

  1. vsota kreditnih točk izbranih predmetov s spiska ponujenih izbirnih predmetov študijskega programa MM mora biti vsaj 6 kreditnih točk,
  2. vsoti kreditnih točk izbranih predmetov FE in kreditnih točk izbranih predmetov FRI se ne smeta razlikovati za več kot 6 kreditnih točk.

*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.