Multimedija - 2. letnik - Multimedija

Koda predmeta2. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 3. semester 
64194Radijski in televizijski sistemiOST45030751806SLO
64193Internetni sistemiOST451515751806SLO
64256Akustika v komunikacijahOST45030751806SLO
63269Računalniška grafika in tehnologija igerOST45030751806SLO
64195Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družbaOSP45300751806SLO
 Skupaj 3. semester      30 
 4. semester 
63271Osnove oblikovanja (FRI)OSP45030751806SLO
64142Projektno vodenje, inovativnost in timsko deloOSP30300601505SLO
64271MMobilnost in internet stvariOST45030751505SLO
64174Digitalna obdelava signalovOST45045902107SLO
64133Računalniška simulacijaISP45030751806SLO
63250Organizacija in management (FRI)ISP45030751806SLO
64154MGovorne in slikovne tehnologijeISP45030751806SLO
64176Telekomunikacijski protokoliISP45030751806SLO
 Skupaj 4. semester      30 
 Skupaj 2. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija

IZBIRNI PREDMETI

 

Skupno število kreditnih točk izbirnih predmetov, ki jih študent izbere v drugem in tretjem letniku študijskega programa Multimedija, je 18, pri čemer mora veljati:

  1. vsota kreditnih točk izbranih predmetov s spiska ponujenih izbirnih predmetov študijskega programa MM mora biti vsaj 6 kreditnih točk,
  2. vsoti kreditnih točk izbranih predmetov FE in kreditnih točk izbranih predmetov FRI se ne smeta razlikovati za več kot 6 kreditnih točk.

*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.