Multimedija - 3. letnik - Multimedija

Koda predmeta3. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 5. semester 
63251Uvod v odkrivanje znanj iz podatkovOSP45030751806SLO
64197Multimedijske vsebine OST45030751806SLO
63255Spletno programiranjeOST45030751806SLO
64198Varnost komunikacij in zaščita vsebinOST45030751806SLO
63249Elektronsko poslovanje (FRI)ISP45030751806SLO
63267Umetno zaznavanje (FRI)ISP45030751806SLO
64146Elektronske komponente in senzorjiISP451515751806SLO
 Skupaj 5. semester      30 
 6. semester 
64196Studijska in snemalna tehnikaOSP45030751806SLO
64270Terminalske naprave in uporabniški vmesnikiOST45030751806SLO
64199Montaža in postprodukcijaOSP30045751806SLO
64176Telekomunikacijski protokoliISP45030751806SLO
63250Organizacija in management (FRI)ISP45030751806SLO
64154MGovorne in slikovne tehnologijeISP45030751505SLO
64133Računalniška simulacijaISP45030751806SLO
6419DDiplomsko deloOST00001806SLO
 Skupaj 6. semester      30 
 Skupaj 3. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Učni načrti interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija

IZBIRNI PREDMETI

 

Skupno število kreditnih točk izbirnih predmetov, ki jih študent izbere v drugem in tretjem letniku študijskega programa Multimedija, je 18, pri čemer mora veljati:

  1. vsota kreditnih točk izbranih predmetov s spiska ponujenih izbirnih predmetov študijskega programa MM mora biti vsaj 6 kreditnih točk,
  2. vsoti kreditnih točk izbranih predmetov FE in kreditnih točk izbranih predmetov FRI se ne smeta razlikovati za več kot 6 kreditnih točk.

*Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FRI.