Programiranje I

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Sodelavci: Kunaver Matevž, Rojec Žiga
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64604Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

 • Splošno: računalnik, strežnik, odjemalec, program, operacijski sistem, splet, večopravilnost, vmesnik, skriptni jeziki, programiranje, kodiranje, algoritmi, načrtovanje programov, načrtovanje podatkov;
 • Jezik HTML: zgradba dokumenta, elementi, povezave, datoteke, slike, seznami, tabele, obrazci, vnosna polja;
 • Jezik CSS: osnovna sintaktična pravila, vrstični, notranji in zunanji slogi, razred;
 • Jezik JavaScript: spremenljivke, operatorji, izrazi, stavki, krmilni stavki, pogojni stavki, ponavljalni stavki, dogodki, funkcije, objekti, lastnosti, postopki;
 • Metodologija: načrtovanje programov, načrtovanje z vrha navzdol, načrtovanje spletnih vmesnikov, razhroščevanje, preizkušanje.

Cilji in kompetence:

Študenti se naučijo veščin računalniškega programiranja in preizkušanja programskih rešitev. Predvsem je pomembno, da razumejo, kaj programski jezik sploh je in čemu je namenjen. Naučijo se tudi programskega načina razmišljanja pri opisovanju vsakdanjih problemov.

Predvideni študijski rezultati:

Študent je sposoben samostojno zasnovati in razviti preprosto spletno stran, ki poleg osnovnih oblikovnih elementov vsebuje tudi programske rešitve, ki skrbijo za avtomatizacijo in interaktivnost.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Iztok Fajfar: XHTML in JavaScript za pokušino, Založba FE in FRI, 2005
 2. Spletna stran W3 Schools (www.w3schools.com)
 3. Mozilla Developer Network (developer.mozilla.org)
 4. Matthew MacDonald, HTML5, The Missing Manual, O'Reilly, 2011
 5. David Sawyer McFarland, CSS3, The Missing Manual, O'Reilly, 2013
 6. John Pollock: JavaScript: A Beginner's Guide, Osborne McGraw-Hill, 2009
 7. David Flanagan: JavaScript, The Definitive Guide, O'Reilly, 2011
 8. David Sawyer McFarland, JavaScript, The Missing Manual, O'Reilly, 2012Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika