Programiranje II

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Sodelavci: Bürmen Arpad, Kunaver Matevž, Olenšek Jernej, Rojec Žiga
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64608Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

 • Splošno: pomnilnik, priključevanje senzorjev in aktuatorjev, zajemanje podatkov, krmiljenje naprav, dvojiški zapis podatkov, osnovna Boolova logika, programski medpomnilniki, sklad, podatkovne strukture, osnovni principi sistemov v realnem času in večopravilnih sistemov, razhroščevanje
 • Programski jezik C: izvorna koda, prevajanje, povezovanje, knjižnice, izvršilna koda, podatkovni tipi, manipulacija posameznih bitov v večbitnih podatkih, kompleksne podatkovne strukture, kazalci, podajanje parametrov funkcijam po referenci, datoteke
 • Arduino: priključevanje naprav in komunikacija z njimi, vgrajeni sistemi, preprost večopravilni sistem v realnem času

Cilji in kompetence:

Osnovno poznavanje programskega jezika C in osnovnih principov vgrajenih sistemov, priključevanja naprav ter osnovnih načel večopravilnih sistemov in sistemov v realnem času

Predvideni študijski rezultati:

Študent je sposoben gradnje samostojnega vgrajenega sistema na osnovi učne plošče Arduino.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • praktični prikazi,
 • laboratorijske vaje,
 • individualno delo z zahtevnejšimi študenti,
 • uporaba spletnih tehnologij,
 • domače naloge.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. I. Fajfar: Uvod v programski jezik C, zapiski predavanj, 2014
 2. S. G. Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014
 3. K. N. King: C Programming - A Modern Approach, 2008
 4. H. Schildt: Teach Yourself C, McGraw-Hill, 1997
 5. R. P. Halpern: C for Yourself: Learning C Using Experiments, Oxford University Press, 1997
 6. How C Programming Works (www.howstuffworks.com)
 7. www.cprogramming.com

Dostop do spletne učilniceŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika