Komunikacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64612Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 1. Temeljni pojmi s področja informacijsko-komunikacijskih sistemov.
 2. Osnovni pojmi o komunikacijskih sistemih. Digitalni prenos podatkov. Arhitekture in modeli telekomunikacijskih omrežij, dostop, jedro in omrežja nosilnih storitev. Komunikacijska vodila. Primeri in vloga izbranih sistemov pri zagotavljanju komunikacijskih storitev: Ethernet,TCP/IP, brezžična in mobilna komunikacijska omrežja.
 3. Osnovni pojmi o internetnih sistemih. Omrežni sloj, naslavljanje, transportni sloj. Omrežja s protokolom IP, internetne aplikacije. Osnove spleta in spletnih tehnologij.
 4. Pregled in načini uporabe informacijskih in komunikacijskih storitev, svetovni splet. Osnove informacijske in komunikacijske varnosti.

Cilji in kompetence:

 1. Cilj predmeta je pregledno podati temeljna znanja s področja delovanja in rabe informacijsko-komunikacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke in spadajo v splošno izobrazbo inženirja v informacijski družbi.
 2. Snov predstavlja celoto, zanimivo in potrebno za vse študente elektrotehnike, hkrati pa je dobra osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij, kjer se določeni deli snovi predmeta obravnavajo bolj poglobljeno.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • navesti ključne tehnologije v širokopasovnih ožičenih dostopovnih omrežjih in opisati njihove značilnosti,
 • skicirati arhitekture in pojasniti delovanje internetnih sistemov s protokolom IP, mobilnega sistema GSM, brezžičnega sistema WLAN in komunikacijskih vodil,
 • razlikovati med nameni protokolov v različnih plasteh referenčnega modela internetih sistemov,
 • konfigurirati enostavno domače ožičeno in brezžično omrežje,
 • ovrednotiti realne prenosne hitrosti v različnih komunikacijskih sistemih, preračunavati hitrosti, čase in količine prenesenih podatkov

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, nakaterih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. . Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
 4. Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika