Vgrajeni sistemi v avtomatiki

Visokošolski učitelji: Kamnik Roman

Visokošolski učitelji: , Munih Marko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64618Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.
 • Opravljena izpita Osnove programiranja, Programiranje mikrokrmilnikov.

Vsebina:

 • Osnovna zasnova vgrajenih sistemov – Von Neumanov računalniški model,
 • Razlaga principov na primeru, npr. ARM7 jedro procesorja (zgradba, enote, cevovod, MMU),
 • Programiranje v zbirniku,
 • Prekinitve (procesorski načini, prioritete dogodkov, vektorska tabela, sklad, negnezdeni, gnezdeni prekinitveni program, prioritete)
 • Izvajanje v realnem času (uporaba časovnikov, čuvaj časa),
 • Priključevanje V/I periferije na paralelna vrata, specifičnosti sistemov v avtomatiki,
 • Priključevanje V/I periferije preko sinhronskih in asinhronskih vodil,
 • Pomnilnik in povezovanje, sinhronski/asinhronski,
 • Prenašanje podatkov s pomočjo neposrednega dostopa (DMA),
 • Razvojni pristopi, debuging (razhroščevanje), testna orodja in tehnike
 • Dodatne informacije na spletni strani Katedre ze merjenja in robotiko

Cilji in kompetence:

 • Spoznati teoretične osnove zgradbe vgrajenih sistemov, primarno tistih v avtomatiki.
 • Uporaba razvojnega sistema preko zbirnika in jezika C.
 • Nadgrajevanje znanj iz Programiranje I in II, Digitalna tehnika v funkcionalen vgrajeni sistem (pri čemer je periferija v laboratoriju podana).
 • Končno: samostojnost pri uporabi vgrajenih sistemov, prekinitev, časovnikov, čuvaja časa.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje zgradbe in osnovnega načrtovanja vgrajenih sistemov. Znanje programiranja v zbirniku in višjenivojskem jeziku. Razhroščevanje programov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja v raznih oblikah, navodila za laboratorijske vaje, individualno laboratorijsko delo. Vsak študent uporablja lasten zmogljiv razvojni sistem, sicer cenovnega razreda enega učbenika.
 • Praktične vaje v obliki, ki omogoča nadaljnjo poglobljeno individualno delo. Za specifična področja so vabljeni predavatelji iz mednarodno priznane slovenske industrije na tem področju.

Laboratorijske vaje

Ocenjevanje in razpored predavanj ter laboratorijskih vaj (pdf)

Navodila/razpored elementov za lotanje

Namen laboratorijskih vaj je študentom podati znanja in praktične veščine za razvoj strojne in programske opreme vgrajenih sistemov. Laboratorijske vaje se prično z izdelavo mikrokrmilniškega modula. Modul je zasnovan na osnovi 32-bitnega mikrokrmilnika LPC213x z jedrom ARM7 proizvajalca NXP. Sledijo praktični primeri razvoja programov za naloge, ki so tipične pri vgrajenih sistemih. Po izdelavi je mikroračunalniški modul last študentov. Z njim delajo pri vajah na fakulteti in doma.

uR miniboard
Mikroračunalniški modul z mikrokrmilnikom LPC213x

WinIDEA 2010 predloge in literatura za študente na laboratorijskih vajah (zip datoteke)
Vaja 0: Prazna predloga programa za C programski jezik
Vaja 1: Utripanje LED diode
Vaja 2: Vaja za ocenjevanje
Vaja 3: Branje tipke v zanki
Vaja 4: Vaja za ocenjevanje
Vaja 5: Utripanje LED diode v zbirniku
Vaja 6: Vaja za ocenjevanje
Vaja 7: LCD zaslon
Vaja 8: Vaja za ocenjevanje
Vaja 9: AD pretvornik
Vaja 10: Vaja za ocenjevanje
Vaja 11: IRQ zunanja prekinitev
Vaja 12: Vaja za ocenjevanje
Vaja 13: Uporaba PWM signala
Vaja 14: Vaja za ocenjevanje brez predhodnega besedila
Vaja 15: Vaja za ocenjevanje brez predhodnega besedila

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Tammy Noergaard, Embeded Systems Arhitecture - A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, CreateSpace , 0-123-82196-7.
 2. Jonathan W. Valvano, Real-Time Interfacing to Arm® Cortex(TM)-M Microcontrollers, CreateSpace, 2011, ISBN ISBN-10: 1-463-59015-6.
 3. Steve Furber, ARM System-On-Chip Arhitecture, Addison Wesley, 2000, ISBN 0-201-67519-6.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika