Gradniki v tehnologiji vodenja

Visokošolski učitelji: Blažič Sašo

Visokošolski učitelji: , Karer Gorazd
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64620Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v drugi letnik študija.
 • K izpitu lahko študent pristopi šele po opravljenih laboratorijskih vajah.

Vsebina:

Predmet bo obravnaval predvsem merilnike, regulatorje in krmilnike, zaradi celovitosti obravnave pa tudi osnove nekaterih izvršnih sistemov na naslednjih področjih: procesna industrija, izdelčna industrija, in robotika ter posebne gradnike s področij spremljanja lastnosti snovi in analiznih meritev. V okviru predmeta bodo obravnavani naslednji sklopi gradnikov:

 • Procesna industrija: merilniki (nivo, pretok, temperatura, tlak), regulatorji, aktuatorji in končni izvršni členi (zvezni in diskretni motorji, ventili, črpalke, kompresorji).
 • Izdelčna industrija in robotika: merilniki (bližina, oddaljenost, pozicija, pot, hitrost, pospešek, sila, navor, kamere), krmilniki, regulatorji, aktuatorji in končni izvršni členi (zvezni in diskretni motorji).
 • Komunikacija med gradniki sistemov: analogna komunikacija, digitalna komunikacija.
 • Posebni merilniki: lastnost snovi (vlažnost, toplotna prevodnost, viskoznost, gostota), analizne meritve.

Poudarek pa bo na izbiri in parametriranju gradnikov ter njihovo vključevanje v sisteme vodenja in nadzora.

Cilji in kompetence:

Spoznati gradnike sistemov vodenja v industriji in njihovo povezovanje s stališča inženirja uporabnika/vzdrževalca/načrtovalca ter njihovo vključevanje v sistem vodenja in nadzora.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje principov delovanja najbolj pogostih industrijskih merilnikov, krmilnikov in aktuatorjev ter razumevanje njihove medsebojne komunikacije v sistemih vodenja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminar, laboratorijske vaje,
 • strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in
 • industrijskih obratih.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. A. Belič: Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012.
 2. R. Karba: Gradniki sistemov vodenja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.
 3. J. Kocijan, J. Petrovčič: Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2002 .
 4. C. W. de Silva: Sensors and actuators: control systems instrumentation, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2007.
 5. S. Strmčnik in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika