Razvoj digitalnih sistemov

Visokošolski učitelji: Možek Matej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64634Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Programiranje I in Programiranje II
 • Pogoj za opravljanje pisnega izpita je pozitivna ocena laboratorijskih vaj.

Vsebina:

Logični signali in vrata (tehnološke izvedbe in karakteristike),Logične funkcije (načini oenostavljanja in realizacija),Analiza in struktura odločitvenih vezij (kodirnik, dekodirnik, multiplekser, demultiplekser, primerjalnik, seštevalnik, aritmetično logična enota in množilnik),Programirljiva odločitvena vezja(gradniki in realizacija logičnih funkcij s programabilnimi vezji),Sinhronska vezja : Zatiči in pomnilne celice,Predstavitev karakterističnih enačb in diagramov prehajanja stanj),Analiza, opis in načrtovanje sinhronskih sekvenčnih vezij (števec, register),Avtomati končnih stanj,Model sinhronskega avtomata (Mealy, Moore).

Cilji in kompetence:

 • Načrtovanje kompleksnih digitalnih vezij s naprednimi načrtovalskimi orodji.
 • Načrtovanje sistemov s HDL pristopom.

Predvideni študijski rezultati:

Spoznati teoretične osnove digitalnih vezij in gradnikov uporabljenih v elektronskih in računalniških sistemih. Osvojiti razvojne metode in pridobiti praktična znanja za izdelavo splošno razširjenih digitalnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • naloge.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Brown, Stephen D. Vranesic, Zvonko G. "Fundamentals of digital logic with VHDL design", 2005 McGraw-Hill, ISBN 007-246085-7
 2. Katz, Randy H., Borriello, Gaetano "Contemporary logic design", 2005,
 3. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, ISBN 0-201-30857-6
 4. Mano, M. Morris, Kime, Charles R. "Logic and computer design fundamentals", 2008 Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, ISBN 978-0-13-206711-9
 5. Wakerly, John F. "Digital design : principles and practices",2006, Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, ISBN 0-13-186389-4
 6. Domača stran predmeta / Course homepage: http://rds.fe.uni-lj.si/Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika