Osnove električnih strojev

Visokošolski učitelji: Čorović Selma

Visokošolski učitelji: , Miljavec Damijan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64642Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 2. letnik študija.

Vsebina:

 • Nazivni podatki in vrste obratovanja električnih strojev. Magnetno polje. Induciranje napetosti. Elektromagnetni navor. Izgube in izkoristek. Segrevanje električnih strojev.
 • Fizikalna slika transformatorja. Aktivni in pasivni deli transformatorja. Vezave trifaznega transformatorja. Nadomestno vezje transformatorja. Osnovne meritve na transformatorju.
 • Fizikalna slika sinhronskega stroja. Zgradba statorja in različne izvedbe rotorja. Pasivni deli sinhronskega stroja in njihova vloga. Različni vrste obremenitve in obratovanja. Kazalčni diagram sinhronskega stroja s turbo rotorjem. Kazalčni diagram sinhronskega stroja z izraženimi poli. Posebne vrste sinhronskih strojev (SRM, BLDC, koračni motorji).
 • Fizikalna slika asinhronskega stroja. Zgradba statorja in različne izvedbe rotorja. Pasivni deli asinhronskega stroja in njihova vloga. Navorna karakteristika. Krmiljenje hitrosti vrtenja. Enofazni asinhronski motorji. Osnovni preizkusi asinhronskega stroja.
 • Fizikalna slika komutatorskega stroja. Zgradbe različnih statorjev in rotorja. Pasivni deli kolektorskega stroja in njihova vloga. Vezave enosmernih kolektorskih strojev in obratovalne lastnosti. Karakteristike enosmernega stroja. Univerzalni motor.

Cilji in kompetence:

Razumevanje fizikalnih principov v električnih strojih različnih vrst. Poznavanje vhodno izhodnih karakteristik električnih strojev. Pridobiti sposobnost izbiranja najustreznejše vrste stroja za določeno aplikacijo. Predstaviti nekatere specifičnosti v katerih obratujejo električni stroji in iz njih sledeče dodatne zahteve, ki jih morajo stroji izpolnjevati.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo razumel pricip delovanja strojev. Poznal bo osnovne karakteristike različnih vrst električnih strojev. Poznal bo osnovne probleme pri proizvodnji in uporabi posameznega stroja. Poznal bo področja uporabe posameznih strojev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje.
 • Laboratorijske vaje so s povišano nevarnostjo (visoka napetost, vrteči se deli,...)
 • Predmet je sestavljen iz 45 ur predavanj in iz 30 ur laboratorijskih vaj s povišano nevarnostjo.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Damijan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji – temeljna znanja, Ljubljana, 2009
 2. Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Higher Education; 5 edition, 2011
 3. Dino Zorbas, Electric Machines, Nelson Engineering , 2014
 4. P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, John Wiley & Sons; 3rd Edition, 2013Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)