Tehnologija materialov

Visokošolski učitelji: Vončina Danjel
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64644Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija, v katerem se predmet izvaja

Vsebina:

Postopki za določanje lastnosti materialov, kristalografija, kovinski materiali, zlitine, hladno preoblikovanje kovin, spajke in spajkalna zaščitna sredstva. Materiali za električne kontakte, kontaktna napetost, termoelektrični pojavi, uporovni materiali, superprevodni materiali. Elektroliza, anodni in katodni elektrolitski procesi, primarni in sekundarni elektrokemični členi, gorivne celice, tehnološki postopki za pridobivanje vodika. Magnetni materiali: razdelitev magnetnih materialov, magnetni moment, magnetna anizotropija, domene in pregrade, izdelavni postopki mehkomagnetnih in trdomagnetnih materialov, primeri uporabe magnetnih materialov. Vrste in izdelavni postopki izolacijskih materialov, vrste polarizacij v snoveh, dielektrične izgube, termoplasti, duroplasti, elastomeri, kompoziti, plini, tekočine, anorganski dielektriki.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo znanje o uporabi materialov na področju elektrotehnike in njihovih izdelavnih postopkih. Poudarek je na doseganju čim boljših specifičnih lastnosti materialov v tehnoloških procesih.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje zgradbe elektrotehniških materialov, njihovih fizikalnih, kemičnih in mehanskih lastnosti. Pridobil bo znanje o izdelavnih postopkih materialov, ki se uporabljajo na področju močnostne elektrotehnike. Študent bo poznal tudi postopke za izboljševanje specifičnih lastnosti materialov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje v manjši skupinah (delo pod napetostjo) ,
 • strokovna ekskurzija.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. D. Vončina, "Interno študijsko gradivo" Fakulteta za elektrotehniko, UL, 2013
 2. E. Ivers-Tiffee, W. von Munch, "Werkstoffe der Elektrotechnik", Teubner, 2004
 3. Hoogers G., "Fuel Cell Technology", CRC Press, USA, 2003
 4. L. Solymar, D. Walsh, "Electrical properties of materials", Oxford University Press, 2010
 5. J. Larminie, A. Dicks, "Fuel Cell System Explained", John Wiley&Sons, Chichester, West Sussex, England, 2003
 6. T. S. Zhao, K-D. Kreuer, "Advances in Fuel Cells", Elsevier, 2007
 7. C. Spiegel, "Designing and Building Fuel Cells, Mc Graw Hill, 2007
 8. W. Gao, Z. Li, N. Sammers, "An Introduction to Electronic Materials for Engineers, World Scientific, 2011
 9. P. Campbell, "Permanent Magnet Materials and their Application", Cambridge University Press, 1994.
 10. C. P. Poole, "Handbook of Superconductivity", Academic Press, 2000
 11. D. Pletcher, F. C. Walsh, "Industrial Electrochemistry", Blackie Academic & Professional, Glasgow, UK, 1993.
 12. C. H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, "Electrochemistry", Wiley-VCH, Weinheim, 1998.
 13. M. Greif, W. Vossebürger, "Technologie der Kunststoffe", Carl Hanser Verlag München, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)