Procesorski sistemi v telekomunikacijah

Visokošolski učitelji: Bürmen Arpad
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64653Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Opravljen izpit pri predmetih "Programiranje I" in "Programiranje II".

Vsebina:

Pregled zgodovine digitalnih procesorjev. Logična vezja. Naslovni prostor, ukazi in zvajanje programa. Operacije s celimi števili. Zgradba mikroprocesorja. Komunikacija v procesorskih sistemih. Gradniki procesorskih sistemov. Prekinitve. Pisanje, prevajanje in izvajanje programov. Nalaganje in razhroščevanje programov. Mikrokrmilniki. Signalni procesorji. Mrežni/komunikacijski procesorji. Operacijski sistem in večopravilnost. Sistemi s sprotnim odzivom.

Cilji in kompetence:

 • Seznaniniti se z različnimi družinami procesorjev in njihovo vlogo v komunikacijskih sistemih.
 • Spoznati strojni in programski del terminalne opreme.
 • Osvojiti osnovne pojme operacijskih sistemov kot so gonilnik, sistemski klici, razvrščevalnik in medprocesna komunikacija.
 • Spoznati se z osnovnimi pristopi k načrtovanju digitalnih vezij.
 • V okviru vaj pridobiti praktične izkušnje na konkretnem procesorskem sistemu z uporabo izbranega opracijskega sistema.

Predvideni študijski rezultati:

 • Pregled nad aktualnimi procesorskimi sistemi v telekomunikacijah.
 • Uporaba operacijskega sistema v preprosti vgrajeni aplikaciji.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • vodena diskusija,
 • laboratorijsko skupinsko delo,
 • samostojno seminarsko delo.

Domača stran predmeta

Gradiva

 1. J.-L. Baer,Microprocessorarchitecture: fromsimplepipelines to chipmultiprocessors, Cambridge UniversityPress, 2010.
 2. S.-M. Kuo, W.-S. Gan, Digital signal processors : architectures, implementationsandapplications. Prentice Hall, 2005.
 3. R. Giladi, Networkprocessors: architecture, programming, andimplementation. Morgan Kaufmann (Elsevier), 2008.
 4. J. Puhan, T. Tuma, Uvod v mikrokrmilniške sisteme - zgradba in programiranje, Založba FE/FRI, 2006, optični disk (CD-ROM), PDF datotekaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije