Informacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Kos Anton
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64654Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Opravljen predmet 1. letnika: Osnove programiranja

Vsebina:

Osnovni pojmi o informacijskih sistemih, njihov pomen in njihova uporaba: informacije, podatki, znanje, podatkovni viri. Način zapisa podatkov, informacij in znanja: osnovni in kompleksni podatkovni tipi, meta podatki, relacije med podatki. Infrastruktura informacijskih sistemov: strojna in programska oprema, shrambe podatkov, komunikacijska oprema in omrežja, varnostna oprema, virtualizacija in računalništvo v oblaku. Shranjevanje podatkov: podatkovne baze, podatkovni strežniki, skladišča podatkov. Dostop do podatkov: neposredno povezovanje, vmesniki za povezovanje, oddaljen dostop odjemalec/strežnik, spletne aplikacije. Poizvedbe: jeziki za poizvedbe, ključne besede, iskanje po tekstovnih podatkih. Zaščita podatkov. Orodja za delo s podatki: orodja za lokalne in oddaljene baze podatkov, orodja za lokalne, oddaljene in virtualne podatkovne strežnike, orodja za delo s podatki preko spleta.

Cilji in kompetence:

Podajanje temeljnih znanj in veščin s področja informacijskih sistemov, ki so del splošne izobrazbe inženirja tehnične stroke v informacijski družbi. Pregled obstoječih in aktualnih informacijskih sistemov. Spoznavanje načinov in metod za dostop do podatkov, iskanje podatkov in obdelavo podatkov. Uporaba različnih orodij za vzdrževanje, upravljanje in prikaz podatkov ter poizvedbe po podatkih.

Predvideni študijski rezultati:

Osnovna znanja načrtovanja, postavitve in uporabe informacijskih sistemov. Razumevanje postopkov in poznavanje orodij za osnovno obvladovanje informacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja in
  • laboratorijske vaje,
  • samostojno delo.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Carlos Coronel et al, Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management, Tenth International Edition, Cengage learning, 2013.
  2. Sašo Tomažič, Anton Kos, Informacijski sistemi, skripta v elektronski obliki dostopna na spletni strani predmeta, 2012Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije