Osvežitvena angleščina A1 - B2


Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64630Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 2. letnik.

Vsebina:

 • poglobiti splošno jezikovno znanje študentov
 • seznaniti študente z jezikom stroke - to je osnovno terminologijo glede na študijsko smer
 • seznaniti študente s spremembami in novostmi v angleškem jeziku, korespondenci in pri predstavitvah
 • seznaniti študente s strukturo fakultete: laboratoriji, smeri, predmetnik - v tujem jeziku
 • razvijati bralno razumevanje strokovnih besedil in delanje povzetkov v angleščini
 • razvijati specifične poslovne komunikacijske spretnosti (telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, predstavitev naloge
  oziroma referata, predstavitev oddelka oziroma laboratorija, napisati C.V. in spremno pismo ter se pripraviti za razgovor na razpisano
  delovno mesto)

Slovnica:

 • časi
 • predlogi
 • tvorba vprašanj
 • vljudnostne fraze
 • modalni glagoli
 • predložne zveze
 • števila in števniki
 • pasiv
 • pogojniki
 • frazni glagoli

Besedišče:

 • prvi kontakti in predstavljanje
 • vljudnostne fraze
 • izmenjava informacij: informacije o fakulteti in študiju, predmetnik, podiplomski študij,
 • predstavitve podjetja in dejavnosti
 • jezik poslovnih predstavitev
 • korespondenca in telefoniranje: novosti in spremembe
 • strokovno izrazje: strokovni izrazi s področja elektrotehnike in multimedije
 • dogovori in zmenki

Cilji in kompetence:

 • poglobiti splošno jezikovno znanje študentov
 • seznaniti študente z jezikom stroke - to je osnovno terminologijo glede na študijsko smer
 • seznaniti študente s spremembami in novostmi v angleškem jeziku, korespondenci in pri predstavitvah
 • seznaniti študente s strukturo fakultete: laboratoriji, smeri, predmetnik - v tujem jeziku
 • razvijati bralno razumevanje strokovnih besedil in delanje povzetkov v angleščini
 • razvijati specifične poslovne komunikacijske spretnosti (telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, predstavitev naloge oziroma referata, predstavitev oddelka oziroma laboratorija, napisati C.V. in spremno pismo ter se pripraviti za razgovor na razpisano delovno mesto)

Predvideni študijski rezultati:

Predmet bo študentom omogočil, da bodo utrdili in razširili splošno znanje jezika in pri študiju učinkovito uporabljali različne strokovne vire s področja elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja
 • lektorske vaje
 • delo v parih in skupinah
 • problemsko zasnovano učenje jezika in analiza študijskih primerov
 • AV predstavitve

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. posebej pripravljeni materiali
 2. aktualni strokovni članki
 3. Brieger, N. in A. Pohl. 2002. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown: Summertown Publishing Limited.
 4. Bigwood, Sally in Melissa Spore. 2003. Presenting Nu,bers, Tables, and Charts. New York: Oxford University Press.
 5. EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: evroterm.gov.si
 6. Cambridge Dictionary Online. Dostopno na http://dictionary.cambridge.org/
 7. McCarthy, Michael in Felicity O'Dell. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
 8. McCarthy, Michael in Felicity O'Dell. 2001. Test Your English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press.
 9. Ricca-McCarthy, Tom in Michael Duckworth. English for Telecoms and Imformation Technology. 2009. Oxford University Press.
 10. Readings and materials:
 11. specially prepared materials
 12. current professional articles/papers
 13. Brieger, N. and A. Pohl. 2002. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown: Summertown Publishing Limited.
 14. Bigwood, Sally and Melissa Spore. 2003. Presenting Numbers, Tables, and Charts. New York: Oxford University Press.
 15. EVROTERM. Multi-language terminology database of the EU. Accessible at: evroterm.gov.si
 16. Cambridge Dictionary Online. Dostopno na http://dictionary.cambridge.org/
 17. McCarthy, Michael and Felicity O'Dell. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
 18. McCarthy, Michael and Felicity O'Dell. 2001. Test Your English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press.
 19. Ricca-McCarthy, Tom and Michael Duckworth. English for Telecoms and Information Technology. 2009. Oxford University PressŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost