Sistemi in vodenje

Visokošolski učitelji: Atanasijević-Kunc Maja
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64623Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 2. letnik na smeri Avtomatika Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Aplikativna elektrotehnika.

Vsebina:

 • Predstavitev pomena vodenja ter struktur vodenja

 • Predstavitev cikličnega postopka načrtovanja vodenja

 • Pregled osnovnih predstavitev sistemov vodenja, transformacije med njimi in analiza

 • Računalniško-podprto načrtovanja ob uporabi Matlaba s Simulinkom in orodjem CST

 • Predstavitev kriterijev kvalitete načrtovanja v časovnem in frekvenčnem prostoru

 • Predstavitev pomembnih struktur in metod načrtovanja vodenja sistemov (dvo oz. tropoložajni regulatorji, zvezno delujoči regulatorji tipa PID, uglaševanje regulatorjev, uporaba diagrama lege korenov in Routh-ovega stabilnostnega kriterija, načrtovanje v frekvenčnem prostoru [PID-regulator, prehitevalno-zakasnilni kompenzator], optimizacija s pomočjo simulacije ob upoštevanju predstavljenih kriterijev kvalitete načrtovanja)

 • Primeri načrtovanja na laboratorijskih pilotnih napravah

Cilji in kompetence:

 • predstaviti problematiko vodenja sistemov,

 • opozoriti na razširjenost oz. multidisciplinarnost področja in s tem na njegov pomen,

 • podati osnovne koncepte vodenja zveznih sistemov,

 • predstaviti ciklični postopek vodenja,

 • predstaviti uporabo Matlaba s Simulinkom in orodjem CST pri podpori načrtovanja vodenja dinamičnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Osnovna znanja o dinamičnih sistemih vodenja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • domače naloge,
 • možnost sodelovanja v seminarskih in projektnih študentskih nalogah,
 • udeležba na strokovnih ekskurzijah v različna podjetja.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja. Sistemi in vodenje: Prosojnice za predavanja. 2016.
 2. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja. Sistemi in vodenje, Učbenik. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2014.
 3. ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja, KLANČAR, Gregor. Sistemi in vodenje: praktikum. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2012.
 4. ZUPANČIČ, Borut. Zvezni regulacijski sistemi I. del. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2010.
 5. ZUPANČIČ, Borut. Zvezni regulacijski sistemi II. del. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2010.
 6. OGATA Katsuhiko. Modern Control Engineering. Prentice-Hall, New Jersey, 2010.
 7. GOLNARAGHI, Farid, KUO, Benjamin C.. Automatic Control Systems, John Wiley & Sons, 2010.
 8. OGATA Katsuhiko. Matlab for Control Engineers. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika