Komponente, sestavi in senzorji

Visokošolski učitelji: Možek Matej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64636Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Osnove elektrotehnike I/II, Meritve.
 • Pogoj za opravljanje pisnega izpita je pozitivna ocena laboratorijskih vaj.

Vsebina:

Standardizacija,Zanesljivost, Pospešeno staranje, degradacija, pospešitveni faktor,Linearni upori: pregled struktur, lastnosti in uporabe uporovnih družin,Nelinearni upori: NTC, PTC, varistorji,
Kondenzatorji: pregled struktur, lastnosti in uporabe kondenzatorskih družin plastični, keramični, elektrolitski (mokri, suhi), specialni,Tuljave: tuljave brez jedra, z jedrom (feriti), z/brez reže. Načrtovanje tuljave z jedrom z režo ter omrežnega in impulznega transformatorja,Piezoelektrični elementi: PE efekt, aktuatorji, kvarčni kristali, elementi na površinske zvočne valove-SAW
Senzorji: Pomembni parametri senzorjev, pregled principov zaznave, obdelava senzorskih signalov, elementi senzorskega sistema, vezja za obdelavo senzorskega signala.

Cilji in kompetence:

Uporaba pasivnih elektronskih komponent in sestavov v elektronskih sistemih. Načrtovanje senzorskih sistemov na področju elektronike.

Predvideni študijski rezultati:

Spoznati vrste, lastnosti in aplikacij pasivnih elektronskih komponent pri reševanju praktičnih problemov v elektronskih sistemih. Razumevanje principov delovanja in aplikacij senzorjev, vezij za obdelavo senzorskega signala in zasnove senzorskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • naloge.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Bǎjenescu, Titu-Marius I, Bâzu, Marius I. "Component reliability for electronic systems", 2010, Boston ; London : Artech House, ISBN 978-1-59693-436-8
 2. Maheshwari, Preeti "Electronic components and processes", 2006, New Delhi : New Age International, ISBN 978-81-224-1794-4
 3. Fraden, Jacob, "Handbook of modern sensors : physics, designs, and applications", 2010, Springer, ISBN 1-4419-6465-7
 4. Horowitz, Paul, Hill, Winfield "The art of electronics", 2008, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-37095-0
 5. Soloman, Sabrie "Sensors handbook",2010 , McGraw-Hil ISBN 978-0-07-160570-0 0
 6. Amon, Slavko "Elektronske komponente", 2013, spletni učbenik, Fakulteta za elektrotehniko, dostopen na domači strani predmeta: http://ks.fe.uni-lj.si/Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika