Analogna elektronika

Visokošolski učitelji: Bürmen Arpad
Sodelavci: Olenšek Jernej
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64637Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Osnove elektrotehnike I in II.

Vsebina:

 • Operacijski ojačevalnik. Ojačenje, rejekcijski faktor, nasičenje, zgradba. Invertirajoči in neinvertirajoči ojačevalnik, seštevalnik, sledilnik napetosti, transimpedančni in transadmitančni pretvornik, tokovni ojačevalnik.
 • Napake na vhodu operacijskega ojačevalnika: vhodna ničelna napetost, vhodna napajalna tokova in ničelni tok. Kompenzacija vhodnih napajalnih tokov, ničelne napetosti in ničelnega toka. Temperaturno lezenje in staranje. Model za enosmerne razmere.
 • Frekvenčna karakteristika operacijskega ojačevalnika. Stabilnost, frekvenčna kompenzacija, slew rate, šum.
 • Uporaba operacijskega ojačevalnik v linearnih vezjih. Diferenčni in instrumentacijski ojačevalnik, izvedba večjega ojačenja z majhnimi upornostmi, transadmitančni pretvornik z ozemljenim bremenom, integrator, diferenciator. Aktivni filtri z enim in dvema poloma, s-C filtri. Oscilatorji, Barkhausenov pogoj, Wienov oscilator, stabilizacija amplitude oscilatorja, oscilatorji s faznim zasukom, kristalni oscilatorji, LC oscilatorji.
 • Uporaba operacijskega ojačevalnika v nelinearnih vezjih. Polvalni in polnovalni usmerniki. Detektorji srednje, temenske, vršne in efektivne vrednosti. Oblikovanje nelinearnih prenosnih funkcij: odsekoma linearna, kvadratna, eksponentna in logaritemska prenosna funkcija. Množilnik in delilnik. Rezalniki. Primerjalniki. Schmittovi prožilniki. Relaksacijski oscilatorji. Monostabilni multivibrator.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja o zgradbi in lastnostih operacijskega ojačevalnika ter uporabe operacijskega ojačevalnika v elektronskih vezjih.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih zakonitosti pri uporabi operacijskih ojačevalnikov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje z dodanimi izračuni konkretnih nalog. Laboratorijske vaje.

Domača stran: predavanja

Domača stran: laboratorijske vaje

Gradiva

 1. Basarič, Niko, Analogna vezja z operacijskim ojačevalnikom, Založba FE in FRI, 2002.
 2. Price, T.E., Analog electronic, Prentice Hall Europe, 1997
 3. Schilling, D., Belove, C., Electronic circuits,Mc Graw-Hill, 1989.
 4. Horowitz, P., Hill. W., The art of Electronic, Cambridge University Press, New York, 1989.
 5. Irvine, Robert G.,Operational amplifier, Prentice Hall, Inc.,1987.
 6. Tadej Tuma, Árpád Bűrmen. Circuit Simulation with SPICE OPUS, Theory and Practice. Springer, 2009, ISBN: 978-0-8176-4866-4.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika