Preskušanje in energetska učinkovitost

Visokošolski učitelji: Pušnik Igor
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64667Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za opravljanje pisnega/ustnega izpita so opravljene laboratorijske vaje.

Vsebina:

 • stacionarni prenos toplote in toplotna bilanca,
 • načini prenosa toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje),
 • prenos toplote skozi stene (planparalelne, cilindrične),
 • izračun moči in izkoristka grelnih naprav,
 • segrevalna in ohlajevalna krivulja,
 • temperatura in temperaturne lestvice (realizacija in diseminacija),
 • vrste termometrov (uporovni, termočleni, tekočinski, sevalni, termovizijske kamere),
 • umerjanje termometrov in negotovosti pri umerjanju,
 • energetska učinkovitost zgradb (izračun, preskušanje-energetska izkaznica)

Cilji in kompetence:

 • Predmet uvaja konkretna znanja na področju preskušanja toplotnih naprav, ter se še posebej usmeri na področje preskušanja energetske učinkovitosti, ter postopkov v povezaci z varčno rabo energije.
 • Cilj predmeta je tudi seznaniti študente z osnovami stacionarnega prenosa toplote, načini prenosa toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje), osnovami termometrije in umerjanja termometrov.
 • Pri predmetu se študentje seznanijo z najnaprednejšimi tehnologijami in instrumentacijo, tako za merjenja in preskušanja na opisanem področju, kot za zasnovo ustreznih rešitev.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih pojmov obravnavanih v vsebini predmeta.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • učenje doma.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. I. Pušnik, , Preskušanje in energetska učinkovitost , študijska skripta
 2. I. Pušnik, Preskušanje in energetska učinkovitost, laboratorijske vaje
 3. D.R. Pitts, L.E Sissom, Heat transfer, McGraw-Hill, New York, 1977
 4. J.V. Nicholas, D.R. White, Traceable temperatures, John Wiley&Sons, New York, 1994
 5. D.P. DeWitt, G.D. Nutter, Theory and practice of radiation thermometry, John Wiley&Sons, New York, 1988
 6. W. Feist, Passive house planning package, PHI technical information, Darmstadt 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost