Procesni merilni sistemi (Modul A)

Visokošolski učitelji: Agrež Dušan

Visokošolski učitelji: , Bojkovski Jovan

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64671Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v tretji letnik visokošolskega strokovnega študija

Vsebina:

 • vloga merilnih sistemov v industrijskih procesih
 • koncept splošnega merilnega instrumenta in sistema
 • analiza časovne odvisnosti merilnih sistemov
 • elektronski merilni sklopi za prilagajanje merilnih signalov
 • tehnike obvladovanja merilnih motenj, ter zaščita in zmanjševanje šumov
 • komunikacijski vmesniki in vodila za prenos podatkov
 • karakteristična merilna programska oprema v procesnih sistemih
 • obravnava konkretnih sistemov za zajemanje podatkov
 • osnovni koncepti virtualnih merilnih instrumentov

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je umestiti merilno problematiko v procesne sisteme, ter obravnavati merilne metode in merilno instrumentacijo s stališča regulacijske tehnike.
 • Posebej je obravnavana časovna odzivnost merilnih sistemov s pomočjo modeliranja, ter
 • analiza bistvenih zahtev pri izbiri posamezne merilne opreme z vidika meroslovnih parametrov za regulacijske sisteme.
 • Obravnavani so splošni primeri merilnih motenj ter načini izvedbe zaščite (oklopi ter ozemljitve) pri elektronskih merilnih instrumentih in procesnih merilnih sistemih.
 • Predmet podrobneje obravnava vodila za prenos podatkov ter seznanja študente z osnovami računalniškega vodenja meritev (zajemanje, obdelava in prikaz merilnih podatkov) ter z osnovami virtualnih merilnih instrumentov.

Predvideni študijski rezultati:

razumevanje avtomatiziranih meritev v industrijskih procesih, razumevanje vključitve sodobnih merilnih sistemov v regulacijske sisteme, karakteristike in lastnosti komunikacijskih vmesnikov

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji,
 • laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Drnovšek, J.; Bojkovski, J; Batagelj V.; Procesni merilni sistemi; skripta; Fakulteta za elektrotehniko 2012
 2. John G. Webster, Halit Eren, Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Spatial ..., Taylor and Francis, 2014
 3. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation: Theory and Application, ELSEVIER, 2011
 4. Lang, T.T: Electronics of measuring systems. Chichester, New York: John Wiley & Sons Inc. 1994
 5. Bentley, J.P.: Principles of Measurement Systems. 4. izdaja. Pearson Education. 2005
 6. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2001
 7. Regtien, P.P.L.: Measurement Science for Engineers. London, Sterling: Kogan Page Science. 2004Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost