Integrirana vezja (Modul B)

Visokošolski učitelji: Žemva Andrej
Sodelavci: Trost Andrej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64673Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • CMOS inverter: zasnova, izvedba, prenosna karakteristika, šumne meje, zakasnitve, poraba moči. Zasnova kombinacijskih in sekvečnih vezij CMOS v različnih tehnologijah.
 • Zasnova osnovnih aritmetično logičnih gradnikov: seštevalniki, množilniki, pomikalni registri. Zasnova in izvedba pomnilniških vezij SRAM, DRAM, DDRAM, SDRAM in drugih.
 • Tehnološke izvedbe kompleksnih digitalnih integriranih vezij in sistemov: standardne celice, polja vrat, vezja FPGA.
 • Načrtovanje osnovnih analognih gradnikov: tokovna zrcala in izvori, tokovne in napetostne reference, diferencialne stopnje, izhodnje stopnje, diferencialni ojačevalniki.
 • Vpliv sodobnih tehnologij na lastnosti vezij ter pregled in projekcija lastnosti osnovnih modulov v nanometerskih tehnologijah.
 • Dodatne informacije na povezavi: http://lniv.fe.uni-lj.si/b.html

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja integriranih vezij in sistemov. Pridobljena znanja so temelj za snovanje integriranih vezij od najnižjega tranzistoskega nivoja do sistemskega opisa v jezikih za opis delovanje vezij.

Predvideni študijski rezultati:

 • Študent bo osvojil analizo in sintezo integriranih vezij in sistemov.
 • Na različnih načrtovalskih nivojih bo sposoben zasnovati integrirano vezje v izbrani ciljni tehnologiji.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Roger Tokheim, Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw-Hill, 2014.
 2. Donald A. Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost