Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov (Modul B)

Visokošolski učitelji: Žemva Andrej
Sodelavci: Trost Andrej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64674Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Načrtovanje digitalnega sistema: opis delovanja na nivoju RTL, delitev na krmilno logiko in logiko za obdelavo podatkov, izvedba in integracija obeh delov.
 • Predstavitev vgrajenih IP (Intellectual Property) jeder: procesorji, pomnilniki, komunikacijske enote. Uporaba mehkih procesorskih jeder v programirljivih vezjih.
 • Pomnilniške strukture: princip delovanja in izvedba. Komunikacija med gradniki v sistemu: I2C, CAN, USB, PCI, IrDA, Bluetooth.
 • Hkratno načrtovanje strojne in programske opreme in modeliranje funkcionalnosti v višjenivojskih jezikih: SystemC, SpecC, UML. Predstavitev načrtovalskega postopka in primerov načrtovalskih okolij. Analiza zmogljivosti in delitev na strojni in programski del. Optimizacija načrtovalskega postopka strojne in programske opreme.
 • Primeri načrtovanja in izvedbe digitalnih sistemov: digitalni fotoaparat, JPEG kodirnik, MPEG4 dekodirnik, modem, dlančnik, set-top sistem.
 • Dodatne informacije na povezavi: http://lniv.fe.uni-lj.si/b.html

Cilji in kompetence:

 • Načrtovanje digitalnega sistema: opis delovanja na nivoju RTL, delitev na krmilno logiko in logiko za obdelavo podatkov, izvedba in integracija obeh delov.
 • Predstavitev vgrajenih IP (Intellectual Property) jeder: procesorji, pomnilniki, komunikacijske enote. Uporaba mehkih procesorskih jeder v programirljivih vezjih.
 • Pomnilniške strukture: princip delovanja in izvedba. Komunikacija med gradniki v sistemu: I2C, CAN, USB, PCI, IrDA, Bluetooth.
 • Hkratno načrtovanje strojne in programske opreme in modeliranje funkcionalnosti v višjenivojskih jezikih: SystemC, SpecC, UML. Predstavitev načrtovalskega postopka in primerov načrtovalskih okolij. Analiza zmogljivosti in delitev na strojni in programski del. Optimizacija načrtovalskega postopka strojne in programske opreme.
 • Primeri načrtovanja in izvedbe digitalnih sistemov: digitalni fotoaparat,
 • JPEG kodirnik, MPEG4 dekodirnik, modem, dlančnik, set-top sistem.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo osvojil sintezo digitalnih sistemov. Na različnih načrtovalskih nivojih bo sposoben zasnovati digitalni sistem v izbrani ciljni tehnologiji.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. TOCCI, Ronald, WIDMER, Neal, MOSS,Greg. Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, 2011.

 2. MANO, Morris M. , Digital Design, Prentice Hall, 2013.

 3. TROST, Andrej., Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, Založba FE 2015.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost