Varne komunikacije (Modul D)

Visokošolski učitelji: Umek Anton
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64677Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Uvod: zgodovina vede o šiifriranju od antike do danes. Varnostna tveganja in glavni cilji pri zagotavljanju varnosti komunikacij: tajnost/zasebnost, avtentičnost, verodostojnost in neovrgljivost.
 • Simetrični šifrirni postopki: substitucijsko in transpozicijsko šifriranje ter standardni algoritmi DES in AES.
 • Asimetrični šifrirni algoritem RSA in Diffie-Helman protokol za varno izmenjavo ključev.
 • Algoritmi za digitalni podpis in zgoščevalne funkcije.
 • Digitalna potrdila in upravljanje z javnimi ključi.
 • Varnost komunikacij na Internetu, standardni algoritmi in protokoli po plasteh od fizičnega do aplikacijskega sloja.
 • Varnost radijskih komunikacij, pregled varnostnih mehanizmov WLAN in v mobilnih sistemih GSM , TETRA, UMTS in LTE.

Cilji in kompetence:

 • Pridobitev osnovnih znanj o varnostnih mehanizmih, ki se uporabljajo z namenom varovanja informacij.
 • Učenje in uporaba standardnih šifrirnih algoritmov in protokolov.
 • Predmet podaja ustrezna znanja za uporabo varnostnih mehanizmov na različnih plasteh splošnega telekomunikacijskega modela.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih principov varovanja informacij in poznavanje najpomembnejših šifrirnih algoritmov in varnostnih protokolov v telekomunikacijskih sistemih. Zavedanje varnostnih tveganj v sodobnih komunikacijah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Anton Umek: Varne komunikacije, študijsko gradivo 2011/2012.
 2. http://www.lkn.fe.uni-lj.si/gradiva/VarKom/Varne_komunikacije.pdf
 3. Sašo Tomažič: Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, 2013, spletno gradivo VIKS.pdf
 4. Man Young Rhee: Wireless Mobile Internet Security, 2nd. Edition, Wiley 2013.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost