Kakovost programske opreme (Modul E)

Visokošolski učitelji: Bojkovski Jovan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64679Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 3. letnik študija

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in definicije kakovosti programske opreme (karakteristike kakovosti po standardu ISO 9126 and ISO 25000, pristop proizvajalca in uporabnika pri ugotavljanju kakovosti programske opreme)
 • Preskušanje programske opreme (komercialne in lastno razvite) po področjih s poudarkom na telekomunikacijah, avtomatiki, elektroniki in energetski tehniki (funkcionalno in strukturno preskušanje, omejitve pri preskušanju programske opreme)
 • Zanesljivost programske opreme ter metode za izboljšanje le-te (praktični primeri iz vojaške, letalske in vesoljske industrije)
 • Izbira testnih primerov za preskušanje programske opreme (metoda enakovredne razdelitve, metoda robnih vrednosti, naključna izbira testnih primerov)
 • Statične tehnike preskušanja programske opreme ter njihova učinkovitost pri ugotavljanju napak v programski opremi
 • Merjenje, razvrščanje in vrednotenje programske opreme (metrične lestvice, hitrost izvajanja, zasedenost pomnilnika)

Cilji in kompetence:

 • razširiti in poglobiti znanje o osnovnih načinih ugotavljanja kakovosti programske opreme (vloga kakovosti programske opreme po področjih s poudarkom na telekomunikacijah, avtomatiki, elektroniki in energetski tehniki)
 • spoznati osnovne pojme pri ovrednotenju kakovosti programske opreme (funkcionalnost, zanesljivost, uporabnost, učinkovitost, vzdrževalnost, prenosljivost)
 • proučiti tipične načine preskušanja kakovosti programske opreme in jih izvesti na praktičnih primerih, v okviru laboratorijskih vaj
 • predstaviti povezavo med programsko opremo in standardi tehniške kakovosti na različnih področjih
 • ugotoviti pomanjkljivosti in prednosti preskušanja programske opreme
 • preučiti osnovne strategije izbiranja testnih primerov pri preskušanju programske opreme (uporaba referenčnih testnih primerov za preskušanje programske opreme)
 • preučiti kakovost programske opreme zasnovane na odprti kodi

Predvideni študijski rezultati:

Osnovni pojmi iz področja kakovosti programske opreme, razumevanje zanesljivosti programske opreme ter metode in postopki za ocenjevanje le-te, osnovni pojmi preskušanja programske opreme.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • seminar,
 • delo doma

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Bojkovski, J: Kakovost programske opreme ; zapiski predavanj; Fakulteta za elektrotehniko 2013
 2. Dr. Marjan Pivka: ”Kakovost v programskem inženirstvu”, DESK, 1996
 3. Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett, and Todd M. Thomas: “The Art of Software Testing”, John Wiley & Sons, 2011
 4. B.P. Butler, M.G. Cox, S.L.R. Ellison and W.A. Hardcastle: ”Statistics Software Qualification-Reference Data Sets”, The Royal Society of Chemistry, 1999
 5. Debra S. Herrmann: “Software Safety and Reliability: Techniques, Approaches, and Standards of Key Industrial Sectors”, Wiley-IEEE Computer Society Pr, 2000
 6. ISO/IEC 25000 Software Engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Guide to SquaRE, 2014
 7. Robin B. Hunter (Editor), Richard H. Thayer (Editor), Mark C. Paulk Software Process Improvement, 2001, Wiley-IEEE Computer Society PressŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost