Aplikativna elektromagnetika (Modul F)

Visokošolski učitelji: Humar Iztok
Sodelavci: Bulić Edi
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64681Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.
 • Poznavanje vsebin predmetov: Matematika, Fizika, Osnove elektrotehnike I/II.

Vsebina:

 • Rekapitulacija elektromagnetnih zakonov in relacij.
 • Električno polje. Električna sila (delec v električnem polju, pospeševalnik, katodna cev, elektrostatski nanos barv, fotokopirni stroj, električni filter, elektroforeza, ploskovne sile, električna leča). Električno zastiranje (influenca, Faradayeva kletka, mrežasti zaslon, oklop).
 • Izolator. Določanje kapacitivnosti. Preboj (atmosfersko elektrenje, ionizacija, strela, strelovod, korona).
 • Tokovno polje. Določanje upornosti (uporovne proge, varovalke, ozemljitve, blodeči tokovi, katodna zaščita).
 • Magnetno polje. Magnetna sila (delec v magnetnem polju, masni spektrometer, katodna cev, Hallova sonda, ploskovne sile, rele, elektromagnet, odklopnik). Lastnosti magnetnih materialov. Magnetna vezja. Trajni magnet. Magnetni zapis. Magnetno zastiranje.
 • Dinamično polje. Računanje induktivnosti zank in tuljav. Vrednotenje histereznih in vrtinčnih izgub, indukcijsko segrevanje. Kožni in bližinski učinek. Elektromagnetno zastiranje. Elektromagnetno polje v bivalnem okolju (elektromagnetni smog, vplivi baznih postaj).
 • Osnove elektromagnetnega valovanja.

Cilji in kompetence:

Skozi praktične primere in aplikacije spoznati osnove elektromagnetike in se naučiti Uporabljati orodja za numerično računanje elektromagnetnih problemov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje praktičnih učinkov električnega, tokovnega, magnetnega in elektromagnetnega polja
 • Pridobljeno znanje predstavlja dobre temelje za neposreden prenos v industrijo, hkrati pa nudi možnost nadgradnje in povezovanje oz. pouporabo pri podobnih problematikah v isti ali sorodnih vedah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Elektromagnet_animac_gif.gif

Gradiva

Temeljni literatura in viri / Readings:

 1. Sinigoj A. R.: ELMG polje, Založba FE, Ljubljana, 1996.
 2. Chen K. D.: Fundamentals of applied electromagnetics, Addison-Wesley, 2007.
 3. Rajeev B.: Fundamentals of engineering electromagnetics, Taylor & Francis, 2006.
 4. Rajeev B.: Engineering electromagnetics : applications, Taylor & Francis, 2006.
 5. Lauchtmann P.: Einfuhrung in die elektromagnetische Feldtheorie, Pearson Studium, Muenchen, 2005.
 6. Wentworth S. W.: Fundamentals of electromagnetics with engineering applications, J. Wiley & sons, cop. 2005.
 7. Nathan I.: Engineering electromagnetics, Springer, 2000.
 8. Demarest K. R.:Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 1999.
 9. Hole S. R. H.: A modern short course in engineering electromagnetics, Oxford University Press, 1996.
 10. Hayt W. H.: Engineering electromagnetics, McGraw-Hill Higher Education, 2006
 11. Vanderlinde J.: Classical Electromagnetic Theory, John Wiley & Sons, New York, 1993.
 12. Popović B. D.: Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 1989Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost