Matematični praktikum (Modul F)

Visokošolski učitelji: Hajdinjak Melita
Sodelavci: Cafuta Kristijan, Perne Andrej, Stopar Nik
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64682Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 3. letnik študija.
 • Osnove elektrotehnike I in II, Matematika I in Matematika II.

Vsebina:

1. Osnove programiranja v Mathematici/Matlabu:

 • Aritmetika: simbolni in numerični račun.
 • Podatkovne strukture: seznami, vektorji in matrike.
 • Risanje grafov funkcij: ene spremenljivke, dveh premenljivk ter animacije.

2. Uporaba Mathematice/Matlaba pri reševanju problemov iz vsebin predmetov Matematika I in Matematika II:.

 • Vrste: računanje vsote vrst.
 • Vektorji in matrike: skalarni produkt, vektorski produkt, množenje matrik.
 • Koordinatni sistemi: kartezični, polarni, cilindrični.
 • Odvodi: računanje odvodov, ekstremi in vezani ekstremi funkcij.
 • Integrali: računanje določenih in nedoločenih integralov

3. Osnovni pojmi numerične matematike:

 • Reševanje nelinearnih enačb.
 • Sistemi linearnih enačb.
 • Numerično integriranje, kvadraturne formule.
 • Numerično reševanje diferencialnih enačb: reševanje linearnih robnih problemov s končnimi razlikami.
 • Uporaba Mathematice/Matlaba pri predstavitvi in reševanju praktičnih primerov elektromagnetike.

Cilji in kompetence:

Cilj modula je s pomočjo praktičnih primerov spoznati teorijo elektromagnetike in se naučiti uporabljati programsko orodje Mathematica/Matlab za predstavitev in numerično reševanje problemov s tega področja.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost analize in matematične interpretacije problemov v elektromagnetiki. Sposobnost uporabe programskega orodja Mathematica/Matlaba pri reševanju teh problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

PDF predstavitev

simpsons-rule.gif

xvisualizing-magnetic-fields-magnet-compasses.jpg

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Borut Jurčič – Zlobec, Andrej Perne: Octave z uvodom v numerične metode, Založba FE in FRI, 2009.
 2. Gray Glynn: Exploring Mathematics with Mathematica, Addison-Wesley, 1991.
 3. Theodore Shifin: Multivariable Mathematics, Willey, 2005.
 4. James F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis, Willey, 2002.
 5. Bojan Orel: Numerične metode, Založba FE in FRI, 1999.
 6. Gabriel Tomšič, Bojan Orel, Neža Mramor-Kosta: Matematika I, Založba FE in FRI, 2001.
 7. Gabriel Tomšič, Neža Mramor-Kosta, Bojan Orel: Matematika II, Založba FE in FRI, 2002.
 8. Gabriel Tomšič, Tomaž Slivnik: Matematika III, Založba FE in FRI, 2001.
 9. Gabriel Tomšič, Tomaž Slivnik: Matematika IV, Založba FE in FRI, 1999.
 10. Anton R. Sinigoj: ELMG polje, Založba FE in FRI, 1996.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost