Komunikacije v avtomatiki

Visokošolski učitelji: Murovec Boštjan

Visokošolski učitelji: , Perš Janez
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64668Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 3. letnik.
 • Pogoj za pristop k izpitu so opravljene in pozitivno ocenjene vaje.

Vsebina:

 • Osnovni koncepti komunikacijskih sistemov.
 • Slojnost komunikacijskih sistemov. Arhitektura omrežij.
 • Referenčni model, ISO OSI, TCP/IP.
 • Osnovno o informacijah in kodiranju.
 • Osnovno o prenosnih sredstvih.
 • Osnovno o komunikacijskih protokolih, storitvah in standardih.
 • Protokoli in storitve aplikacijskega sloja,
 • HTTP, SMTP, FTP, DNS, komunikacijske vtičnice.
 • Protokoli in storitve prenosnega sloja, TCP, UDP.
 • Delovanje omrežja, usmerjanje, naslavljanje.
 • Protokoli in storitve omrežnega sloja, IP, ICMP, OSPF, RIP, NAT, DHCP.
 • Podatkovno linijski sloj, dostop do prenosnega sredstva, ethernet, ARP.
 • Varnost v porazdeljenih sistemih, algoritmi in protokoli, storitve.
 • Industrijske komunikacijske tehnologije in standardi. Komunikacije v realnem času.
 • Vsenavzočna senzorska omrežja.

Cilji in kompetence:

Osvojiti osnova načela zgradbe, delovanja ter uporabe komunikacijskih sistemov in tehnologij v avtomatiki.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje zgradbe in delovanja komunikacijskih sistemov v avtomatiki.
 • Uporaba sodobnih tehnologij v krajevno porazdeljenih sistemih avtomatizacije in informatizacije.
 • Uporabna znanj na širšem področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja - teoretične osnove s konkretnimi prikazi.
 • Predavanja so predpogoj za laboratorijsko delo.
 • Laboratorijske vaje - priprave na praktično delo, praktično delo.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 5th ed., Pearson Addison-Wesley, 2010.
 2. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, Computer Networks, 5th ed., Pearson Prentice Hall, 2011.
 3. R. Zurawski, The industrial communication technology handbook, Boca Raton, Taylor & Francis, 2005.
 4. Študijsko gradivo izvajalcev predmeta, predloge predavanj, predloge laboratorijskih vaj.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika