Vgrajeni sistemi

Visokošolski učitelji: Tuma Tadej
Sodelavci: Puhan Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64685Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Opravljen izpis pri predmetu »64608 Programiranje 2«

Vsebina:

Strukture in namen vgrajenih mikrokrmilniških sistemov. Načrtovanje naslovnega prostora in priključitev perifernih enot. Centralno procesna enota: delovanje, cevovodi, registri, sklad, prekinitve. Razvojni sistem. Križni prevajalnik, oživljanje in razhorščevanje programske opreme. Večopravilno programiranje realnočasnih sistemov. Načrtovanje gonilnikov za periferne vmesnike.

Cilji in kompetence:

Razumeti načela mikrokrmilniških sistemov. Osvojiti postopke načrtovanje strojne in programske opreme. V okviru laboratorijskih vaj pridobiti praktične izkušnje na konkretni arhitekturi ARM7.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost načrtovanja in izdelave vgrajenega mikrokrmilniškega sistema.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • vodena diskusija,
  • laboratorijsko skupinsko delo,
  • samostojno seminarsko delo.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  • PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.
  • LPC213x User Manual, Philips, 2012, PDF datoteka
  • Spletna stran prototipnega razvojnega sistema http://www.s-arm.si, 2016Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika