Optoelektronske komponente in sistemi

Visokošolski učitelji: Krč Janez
Sodelavci: Lipovšek Benjamin
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64686Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 3. letnik 1. st. VS.
 • predznanje osnov polprevodniških elementov.

Vsebina:

 • Predmet vključuje naslednja poglavja:
 • SVETLOBA: kvantni in valovni model, kompleksni lomni količnik, odboj, refrakcija, sipanje, radiometrija in fotometrija
 • OPTIČNI VIRI:Svetleče diode (LED): direktni polprevodniki, spontana emisija, LED strukture, praktična uporaba, krmilna vezja, organske LED (OLED);Laserji: princip delovanja laserja, stimulirana emisija, zgradba plinskega laserja, optično ojačenje in izgube, spekter in oblika žarka, praktična uporaba laserjev
 • Laserske diode (LD): strukture, delovanje, praktični primeri uporabe (npr. DVD, Blu ray čitalnik)
 • ZASLONI: zgradba in delovanje LCD, LED. plazemskih in OLED zaslonov
 • FOTODETEKTORJI: polprevodniški fotodetektorji (pn, pin, hetero, PD s plazovito ionizacijo, fototranzistor), priključitev fotodetektorjev v vezja, osnove delovanja in strukture CCD, CMOS,
 • OPTIČNA VLAKNA: princip prenosa svetlobe po vlaknu, razlika eno in mnogorodovna vlakna, slabljenje, disperzija
 • FOTOVOLTAIKA: delovanje in parametri sončne celice, tehnologije in tipi sončnih celic in fotonapetostnih modulov, fotonapetostni sistemi, praktično načrtovanje sončne elektrarne
 • Iz omenjenih področij študenti izvedejo 5 praktičnih laboratorijskih vaj.

Cilji in kompetence:

 • osvojiti principe delovanja
 • fotonskih/optoelektronskih elementov
 • poznavanje sodobnih struktur intehnologij elementov
 • praktična uporabafotonskih/optoelektronskih elementov v vezjih (lab. vaje)

Predvideni študijski rezultati:

 • temeljna znanja o fotoniki in optoelektroniki
 • osnovno razumevanje delovanja fotonskih elementov
 • sposobnost uporabe gradnikov v vezjih in aplikacijah

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja (pretežno prosojnice),
 • laboratorisjske vaje (praktično delo z fotonskimi/optoelektronskimi elementi, pred izpitom reševanje izbranih računskih nalog)

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. J. Krč, Prosojnice predavanj/ Slides of lectures, dopolnjujejo se vsako Leto/ update each year
 2. B. E. A. Saleh, Fundamentals of photonics, Wiley, 2007.
 3. J. P. Dakin, R. G. W. Brown, Handbook of optoelectronics, CRC Press 2006.
 4. F. G. Smith, T. A. King, D. Wilkins, Optics and Photonics - An Introduction, Wiley, 2007.
 5. A. Luque, S. Hegedus, Handbook of photovoltaic science and engineering, Wiley, 2011.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika