Praktično usposabljanje

Visokošolski učitelji: Flisar Karel
Število kreditnih točk: 20
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64699Opis predmeta

Vsebina:

 • Informativno spoznavanje gospodarske družbe, podjetja, zavoda.
 • Spoznavanje delovanja proizvodnega oziroma delovnega procesa ali storitvene dejavnosti.
 • Aktivno vključevanje v proizvodni ali delovni proces.
 • Priprava na izdelavo morebitnega diplomskega dela.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje študenta z delovnim okoljem, kjer se seznani s praktičnimi problemi s področja elektrotehnike in z načini njihovega reševanja, pri čemer uporablja znanja in spretnosti, pridobljene med študijem.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Spoznavanje načina delovanja podjetja in različnih delovnih mest s področja elektrotehnike ter konkretnih strokovnih problemov.
 • Uporaba: Študent bo znanja in spretnosti, pridobljena med študijem, znal konkretno uporabiti pri reševanju širokega spektra problemov s področja elektrotehnike.
 • Refleksija: Študent se bo soočil z realnimi omejitvami pri reševanju strokovnih problemov: časovni okvir, omejena sredstva in oprema, komunikacija pri timskem delu.
 • Prenosljive spretnosti:Sposobnost vključevanja v socialno okolje, delovne navade, odgovornost, samoiniciativnost, pripadnost področju in podjetju ter družbi in okolju, želja po odličnosti in napredovanju v stroki.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP)
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Tehniška kakovost