Multimedijske tehnologije I

Visokošolski učitelji: Burnik Urban
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64501
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Osnove multimedijev
 • Informacijski viri: Pregled virov študijskega gradiva. Uporaba bibliografskih storitev
 • Načini predstavitve podatkov. Pojem informacije. Pojem večpredstavnosti. Izdelava multimedijskih storitev. Multimedijske veščine.
 • Multimedijski gradniki: Besedilo. Zvok. Slika. Animacija. Video.
 • Elektronski mediji, naprave in sistemi: Zgodovinski in tehnološki pregled. Elektronske multimedijske naprave. Računalniki. Naprave za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike. Nosilci zapisa signala.
 • Multimedijske storitve. Interaktivne komunikacije. Spletne tehnologije

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je podati pregled področja multimedijske predstavitve podatkov, ter spoznavanje osnovnih tehnologij, naprav in sistemov na tem področju. Predmet predstavi uporabo ustreznih tehnologij pri zagotavljanju multimedijskih interaktivnih storitev. Slušatelji bodo pridobili osnovno razumevanje področja multimedijskih komunikacijskih in informacijskih tehnologij.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje sodobnih informacijskih virov. Obvladovanje tehničnih pojmov medija, informacije in večpredstavnosti s poudarkom na interaktivnosti storitev.
 • Razumevanje fizikalnih lastnosti zvoka, slike in videa kot najpomembnejših gradnikov multimedijskih zapisov.
 • Razumevanje delovanja naprav za zajem, obdelavo in prikaz multimedijskega gradiva.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4
 2. Vaughan, T. Multimedia: Making It Work, McGraw Hill, 8th Edition, 2011, ISBN 0-07174-846-6Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije