Oblikovanje I

Visokošolski učitelji: Bovcon Narvika
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64502
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Vidno sporočanje.
 • Področja oblikovanja vidnih sporočil.
 • Likovni jezik grafičnega oblikovanja, likovni elementi: pika, črta. ploskev, tekstura.
 • Odnosi likovnih elementov: ritem, enotnost, kontrast: vrednosti, velikosti, ravnotežje, kompozicija.
 • Likovni znak: kaj je likovni znak, vrste likovnih znakov, vrste grafičnih izvedb znaka, postavitev znaka v prostor, poln in prazen prostor.
 • Izrazna sredstva grafičnega oblikovanja.
 • Tipografija: črka, beseda, stavek, stolpec, stran, vsebinska in oblikovna organizacija in
 • strukturiranje besedila.
 • Slike: izrez, prostor, formati, merska razmerja.
 • Kompozicija strani: kratek zgodovinski oris, členitev prostora strani, kompozicijska mreža, velikostna razmerja, vsebinska in oblikovna organizacija in strukturiranje več strani.
 • Risanje, slikanje, ilustracija.
 • Fotografija.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti likovni jezik, izrazna sredstva in metodologijo grafičnega oblikovanja. Pridobljena znanja so osnova za uspešno sporazumevanje in sodelovanje z grafičnimi oblikovalci pri tehnični izvedbi vidnih sporočil.

Predvideni študijski rezultati:

Likovni elementi in odnosi med njimi, likovni znak, vrste grafičnih izvedb znaka, tipografija: črka, beseda, stolpec, stran, izrez in format slik, kompozicija strani, členitev prostora, velikostna razmerja …

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, vaje, seminarji.
 • Poseben poudarek je na sprotnem študiju.

Gradiva

 1. Emil Ruder, Tipografija: priročnik tipografskega oblikovanja, Partizanska knjiga, 1997.
 2. Bob Carter, Ben Day, Philip Megs, Typographic Design, Van Nostrand Reinhold, 1985.
 3. Timothy Samara, Design Elements: A Graphic Style Manual, Rockport Publishers, 2007.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije