Osnove tehnike

Visokošolski učitelji: Batagelj Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64503
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Izbrana poglavja elektrotehnike: enosmerni in izmenični tok
 • Elektromagnetno valovanje: svetloba, akustika, radiofrekvenčni valovi
 • Prenosni mediji: žični in brezžični mediji
 • Analogni in digitalni signali
 • Vzorčenje in kodiranje signalov

Cilji in kompetence:

 • Pridobitev osnovnih znanj s področja tehnike,in elektrotehnike. Razumevanje delovanja tehničnih naprav.
 • Predmet podaja fizikalna ozadja in omogoča lažje razumevanje predmetov Multimedijske tehnologije I , Multimedijske tehnologije II, Telekomunikacijska omrežja, RTV sistemi, Mobilni sistemi, Digitalna tehnika.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje naravoslovnih, fizikalnih in elektromagnetnih pojavov. Študent je sposoben primerno izbrati tehnična orodja na podlagi razumevanja njihovega fizikalnega delovanja.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Robert L. Boylestad, Introduction to electricity, electronics, and electromagnetics, str. 666, ISBN: 0130105732
 2. Ron Kovac, Stephan Jones, Introduction to Communications Technologies: A Guide for Non-Engineers, str. 272, ISBN 0-8493-1266-3
 3. Jens R., Multimedia Communication Technology: Representation, Transmission and Identification of Multimedia Signals, 2004, str. 441, ISBN: 3-540-01249-4Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije