Telekomunikacijske naprave in omrežja

Visokošolski učitelji: Umek Anton
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64504
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Uvod v telekomunikacije: zgodovina telekomunikacij.
 • Osnove telekomunikacijskih signalov: lastnosti analognih in digitalnih signalov.
 • Obdelava telekomunikacijskih signalov : kodiranje, modulacija, sodostop.
 • Omrežne povezave: osnove prenosa informacije na daljavo in fizikalne omejitve prenosnih medijev, prenosna kapaciteta kanala.
 • Osnove telekomunikacijskih protokolov: plastni model in standardizacija, vrste in namen protokolov.
 • Namen in princip delovanja osnovnih telekomunikacijskih omrežnih naprav.
 • Pregled vrst, topologij in ključnih tehnologij v hierarhični razdelitvi telekomunikacijskih omrežij.
 • Širokopasovni dostop do Interneta: pregled tehnologij, razpoložjivosti in varnosti povezav.

Cilji in kompetence:

 • Uvodni predmet za pridobitev temeljnih znanj, ki so potrebna pri razumevanju vsebin nadaljevalnih strokovnih predmetov na področju multimedijskih komunikacij.
 • Podajanje temeljnih znanj za razumevanje osnov prenosa informacije na daljavo in spoznavanje osnovnih principov delovanja telekomunikacijskih omrežij.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje osnovnih omejitev pri prenosu informacije. Razumevanje osnovnih principov v delovanju telekomunikacijskih omrežij.
 • Poznavanje omrežnih tehnologij skozi pregled obstoječe telekomunikacijske infrastrukture.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Hioki, W: Telecommunications, Prentice-Hall, New Jersey, 2001, 664 str., ISBN 0-13-020031,
 2. Goleniewski L., Telecommunications Essentials, Addison-Wesley, 2007, ISBN 0-321-42761-0,
 3. Dodd, A. Z., The Essential Guide to Telecommunications, Prentice-Hall, 2012, ISBN 0137058918.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije