Medijsko sporočanje


Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64505
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

  • Osnovne značilnosti medijev na družbeni ravni: konstrukcija realnosti, ideološka, kulturna in družbena vloga medijev;
  • Osnovne značilnosti medijske produkcije: tržni vs. javni sistem, produkcijska praksa, organizacijska struktura/kultura;
  • Osnovne značilnosti medijskega občinstva: različna »branja« občinstev, vpliv medijev na občinstvo;
  • Osnovne prvine medijskega teksta: znak, jezik, polisemičnost, naracija, žanr, naracija, diskurz.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih pojmov in konceptov s področja medijev na družbeni, produkcijski in tekstovni ravni ter značilnosti občinstva.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje pomembnih vprašanj v zvezi z medijskimi teksti, občinstvom in produkcijo. Poznavanje celotne multimedijske verige od tvorbe tekstov do recepcije.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, praktični prikazi, avditorne vaje.

Gradiva

  1. Masterman, L., Teaching the media, London: Routledge, 2001, ISBN 0-415-03974-6.
  2. Stewart, Colin, Lavelle, Marc in Kovaltzke, Adam (2001) Media and Meaninig: Introduction. London: British Film Institute. 2001, ISBN 0-85170-843-9.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije