Internetni sistemi

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64506
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in definicije komunikacijskih sistemov: povezavno usmerjeno komuniciranje, nepovezavno usmerjeno komuniciranje, tokokrogovna komutacija, paketna komutacija, signalizacija..
 • Arhitekturni modeli: referenčni model OSI, referenčni model TCP/IP
 • Omrežno naslavljanje v internetnih sistemih: razredi naslovov IP, brezrazredno naslavljanje, drugi z naslavljanjem povezani protokoli: ARP, RARP, DHCP.
 • Internetni protokol – IPv4, IPv6, ICMP.
 • Multicast.
 • Pomožni aplikacije in protokoli: ping, traceroute, nslookup.
 • Transportni protokoli: TCP, UDP, SCTP.
 • Aplikacijski protokoli: DNS, SNMP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP.
 • Storitve omrežja: omrežne, varnostne (požarni zidovi, varni tuneli, preslikave naslovov, preslikave portov,), navidezna zasebna omrežja, mobilni IP, kakovost storitev, upravljanje.
 • Gradniki internetnih sistemov: usmerjevalniki in stikala, požarni zidovi, aplikacijski prehodi, strežniki.

Cilji in kompetence:

Pregled arhitektur, mehanizmov in delovanja internetnih omrežij in storitev. Zajema omrežne, transportne in aplikacijske protokole ter gradnike in storitve internetnih sistemov. Študenti bodo usposobljeni za vzpostavitev osnovnih komunikacijskih storitev, ki so zasnovane na uporabi interneta.

Predvideni študijski rezultati:

Študent pridobi znanja o osnovnih načelih komunikacijskih sistemov, arhitekturnih modelih, gradnikih in protokolih ter o storitvah, ki so znotraj takšnih sistemov zagotovljene. Študent s tem pridobi širše razumevanje sestave in delovanja telekomunikacijskih sistemov in storitev, ki temeljijo na internetnih sistemih, ter je usposobljen za identifikacijo in evalvacijo tehničnih in varnostnih problemov ter omejitev konkretnih obravnavanih rešitev.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, praktični prikazi, in laboratorijske vaje. Laboratorijske vaje potekajo v laboratoriju z računalniško in multimedijsko opremo ter sistemsko internetno opremo (usmerjevalniki, požarni zidovi, stikala, strežniki).

Gradiva

 1. Data and computer communications / William Stallings. - 9th ed. - Boston [etc.] : Prentice Hall, cop. 2011. - XXV, 853 str. : ilustr. ; 24 cm
 2. TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols / Kevin R. Fall, W. Richard Stevens. - 2nd ed. - Upper Saddle River [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2012. - XXXV, 1017 str. : ilustr. ; 24 cm.
 3. Computer networks / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. - 5th ed., international ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. - 951 str. : ilustr. ; 24 cm
 4. Internetworking with TCP/IP. Vol. 1, Principles, protocols and architecture / Douglas E. Comer. - 5th ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XXIX, 650 str. : ilustr. ; 24 cmŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije