Tehnike programiranja

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64509
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Uvod v programiranje in informacijske tehnologije. Pregled področja na izbranih primerih strojne in programske opreme v multimediji.
Temeljna vsebinska področja vključujejo:

 • Uvod v digitalni svet
 • Zgradbo in delovanje računalnika
 • Programska oprema
 • Algoritem
 • Metode programiranja
 • Programski jeziki
 • Načrtovanje programov
 • Testiranje in vzdrževanje programov

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študenta z osnovnimi tehnikami programiranja in zgradbo in delovanjem računalnika. Študent osvoji principe in metode programiranja. V okviru vaj se študenti spoznajo s programskimi orodji ter se naučijo programirati v izbranem programskem jeziku.

Predvideni študijski rezultati:

Študent razume osnovne metode reševanja problemov z računalnikom in osnovne tehnike programiranja. Študent pozna zgradbo in delovanje osebnega računalnika, ter osnovna programska orodja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. M. Sprankle, J. Hubbard, Problem Solving and Programming Concepts, Pearson, deveta izdaja, 2012.
 2. G. Perry, Absolute Begginer's Guide to Programming, QUE, druga izdaja, 2001.
 3. B. K. Williams, S. C. Sawyer, Using information technology: a practical introduction to computers & communications, McGraw Hill , deveta izdaja, 2010.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije