Strokovna angleščina


Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64510
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Različne teme s področja multimedije za doseganje:

  • akademskih ciljev, ki se nanašajo na sposobnost branja in govora angleških besedil
  • strokovnih ciljev, ki vključujejo sposobnost branja in pisanja poročil in sporočil; razumevanje pogajanj, dialogov; primerno izražanje v pogajanjih na sestankih, predstavitvah in po telefonu

Cilji in kompetence:

Utrditi in razširiti splošno jezikovno znanje angkeščine

Predvideni študijski rezultati:

Študentje se bodo znali izražati pisno in ustno v angleškem jeziku, posebej na področju multimedije, samostojno bodo uporabljali različne vire v angleškem jeziku

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, lektorske vaje, predstavitve

Gradiva

  1. Tay Vaughan, Multimedia: Making it Work, Osborn Publishing, 1998. ISBN: 0078825520
  2. http://dictionary.cambridge.orgŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije