Akustika prostora in psihoakustika

Visokošolski učitelji: Policardi Franco
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64511
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Uvod v prostorsko akustiko: pojem zvočnih virov, pojem propagacije zvoka in načini pridobivanja akustičnih parametrov. Uvod v psihoakustiko: pojem ušesno-možganskega sistema, prostorska percepcija zvoka, pojem simulacije zvoka, načini uporabe akustičnih parametrov. Elektroakustični mediji, naprave in sistemi: zgodovinski in tehnološki pregled, akustično maskiranje, procesiranje signalov za auralizacijo, simulacija zvoka v virtualnih in realnih prostorih, 3D zvočna reprodukcija in sistemi virtualne resničnosti. Elektroakustične storitve, interaktivna uporaba akustičnih parametrov pri dogodkih v živo, naprave za prikaz akustičnih parametrov.

Cilji in kompetence:

Razumevanje delovanja človeškega slušnega sistema in razvoj sedanje stopnje tehnologije uporabne na področjih medijev in komunikacij. Študent je sposoben izbrati ustrezne akustične in elektroakustične tehnologije in naprave za gradnjo interaktivnih večpredstavnih storitev ter snemanje in ojačevanje zvoka v živo.

Predvideni študijski rezultati:

  • Poznavanje akustičnih tehnologij, sistemov in naprav.
  • Poznavanje osnovnih znanj s področja prostorske in psihoakustike. Obvladovanje tehničnih pojmov slušnega sistema, s poudarkom na uporabi elektroakustičnih multimedijskih storitev.
  • Razumevanje delovanja akustičnih naprav za zajem, obdelavo in prikaz zvoka v multimediji.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. Hugo Fastl, Eberhard Zwicker, Psycho-acoustics, facts and models, Springer Verlag, 2007, ISBN-10 3-540-65063-6 2nd edition.
  2. Michael Vorländer, Auralization, Springer Verlag 2007, ISBN 978-3-540-48829-3Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije