Multimedijske tehnologije II

Visokošolski učitelji: Burnik Urban
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61011
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Multimedijski signali in sistemi.
 • Zvočni signali. Zajem, značilnosti in digitalni zapis.
 • Slika in video. Zajem, značilnosti in digitalni zapis.
 • Transformacije zvočnih in slikovnih signalov.
 • Učinkovit zapis digitalnih podatkov in brezizgubno zgoščevanje.
 • Digitalni zapis in zgoščevanje zvoka, slike in videa.
 • Upravljanje z medijskimi vsebinami. Multimedijski deskriptorji. Večmodalna narava informacije. Alternativni načini iskanja in prikaza podatkov. Naravna komunikacija z napravami.

Cilji in kompetence:

Predmet je usmerjen v pomen in strukturo multimedijskih sistemov ter zagotoviti splošno razumevanje digitalnega zapisa zvoka, grafike, slike in videa. Na podlagi primerov bo študent spoznal in razumel lastnosti in posebnosti digitalnega zapisa posameznih medijskih oblik, kot so zvok, slika in video.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje multimedijskih predstavnih oblik, poznavanje posebnosti uporabe specifičnih sistemov v realnem okolju. Uporaba standardiziranih digitalnih medijskih zapisov. Razumevanje digitalnega zapisa zvoka, slike in videa, izkoriščanje posebnosti človeškega zaznavanja multimedijskih podatkov. Poznavanje orodij za upravljanje z multimedijskimi zapisi.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Luther, A. C, Principles of Digital Audio and Video, Artech House, Norwood, MA, US, 1997, ISBN 0-89006-892-5
 2. Mandal M. K., Multimedia Signals and Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN 1-4020-7270-8
 3. Tasic, J. F., M. Ansorge, M. Najim, Intelligent Integrated Media Communication Techniques, Kluwer Academic Publishers, 2003, 440 str, ISBN: 1-40207-552-9Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije