Spletne tehnologije

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61012
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Uvod v spletne tehnologije: nastanek in razvoj interneta, razvoj svetovnega spleta.
 • Predstavitev modela odjemalec/strežnik in poglavitnih internetnih protokolov.
 • Vzpostavitev, konfiguracija in tehnološko ozadje delovanja spletnih strežnikov
 • Označevalni jeziki, formati in tehnologije za generacijo statičnih spletnih vsebin.
 • Programski jeziki za razvoj dinamičnih spletnih vsebin na strežniški strani.
 • Podatkovne zbirke.
 • Programski jeziki za razvoj dinamičnih spletnih vsebin na odjemalski strani.
 • Delovanje spletnih brskalnikov in posebnosti posameznih različic.
 • Programske knjižnice in orodja za razvoj dinamičnih spletnih rešitev
 • Interaktivnost na spletu, wikipedia, socialna omrežja.
 • Varnost in varnostne grožnje na spletu

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študente s strežniškimi in odjemalskimi tehnologijami in orodji za načrtovanje in izdelavo spletnih aplikacij in jih usposobiti za samostojno vzpostavitev osnovnih spletnih rešitev.

Predvideni študijski rezultati:

Predmet podaja osnovna teoretična in praktična znanja o spletnih tehnologijah.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja s praktičnimi primeri, laboratorijske vaje in
 • izdelava lastnega projekta.

Gradiva

 1. Jackson, Jeffrey, C. »Web technologies: a computer science perspective«, 2006, 574 str., ISBN: 0-13-185603-0.
 2. Deitel, P. J., Deitel H. M., »Internet & World Wide Web: how to program (Fourth Edition)«, 2008, 1373 str., ISBN: 0-13-175242-1.
 3. W3schools Online Web Tutorials: http://www.w3schools.com/Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije