Objektno programiranje

Visokošolski učitelji: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61014
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Principi objektno usmerjenega programiranja, razredi in objekti.
 • Uvod v Javo in programiranje v Javi.
 • Struktura razredov, spremenljivke, konstruktorji, metode.
 • Uporaba principa dedovanja, načrtovanje strukture programa.
 • Grafični uporabniški vmesniki, obravnavanje dogodkov, izjeme.
 • Postopki testiranja in odpravljanja napak
 • Postopki načrtovanja in razvoja programske opreme, zapis UML diagramov.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznaniti študenta s koncepti in principi objektno usmerjenega programiranja. Slušatelj bo usposobljen za samostojno snovanje objektno zasnovanih programov v programskem jeziku Java.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih lastnosti objektno orientiranega programiranja ter osnovnih programskih knjižnic v Javi, sposobnost iskanja obstoječih programskih rešitev (open source), razumevanje poteka izvajanja objektno orientiranih programov. Sposobnost prenosa realnih problemov v programsko okolje in oblikovanje ustreznih programskih rešitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, seminar in laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Uroš Mesojedec, Borut Fabjan, Java2: temelji programiranja, Pasadena 2004
 2. David J. Barnes, Michael Kölling, Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ, Prentice Hall; 5 edition, 2011Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije